logo กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
เปลี่ยนขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดปกติ ตัวอักษรขนาดใหญ่ เว็บไซต์เวอร์ชั่นภาษาไทย English Version Twitter Facebook
รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ 1 ตำแหน่ง กองกลาง กลุ่มประชาสัมพันธ์

วันที่ 6 มิ.ย. 2562
 

 
กลุ่มประชาสัมพันธ์ กองกลาง
สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
รับสมัครเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 ตำแหน่ง
ลักษณะงาน : จ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน (สัญญาจ้างรายปี)
รายละเอียดงาน :
1. งานสารบรรณต่างๆ งานจัดเก็บหนังสือ ค้นหา และอื่นๆ
2. งานคอมพิวเตอร์ทั่วไป
3. งานมวลชนสัมพันธ์
4. งานบันทึก ข้อมูลทะเบียนรับ-ส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
5. งานร่างโต้ตอบหนังสือราชการและระบบเอกสาร ทั้งภายในและภายนอก
6. งานเวียนหนังสือ ติดต่อ ติดตามเรื่องและประสานงานราชการ
7. งานจัดเก็บหนังสือของศูนย์ราชการ
8. ดำเนินการด้านเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ติดประกาศ ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานภายในและภายนอก
9. ติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
10. จัดทำเอกสารและสรุปการประชุม
11. งานอัดสำเนา เอกสารต่างๆ
12. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
          หน่วยงาน : กลุ่มประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เวลาปฏิบัติงาน : วันจันทร์ - วันศุกร์ / ตั้งแต่เวลา 08.30 - 17.30 น. (รวมถึงการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ กรณีมีความจำเป็นเร่งด่วน)
          สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (ติดกับสนามมวยราชดำเนิน)  ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 
      
           คุณสมบัติผู้สมัคร :
1.  เพศชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 27 ปี
2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา
3. มีความสามารถในการสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
4. มีมนุษย์สัมพันธ์ รักงานบริการ และสามารถทำงานร่วมกับบุคคลอื่นได้
          เงินเดือน : 13,000 บาท (หนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน)
 
           วิธีการสมัคร : สมัครด้วยตนเอง (วันจันทร์ - วันศุกร์ / ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30) ณ กลุ่มประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (ติดกับสนามมวยราชดำเนิน) ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ
โทร. 0 2356 0713 

***************************************


sitemap แบบสำรวจความคิดเห็น Guest book e-Newletter poll
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | เว็บไซต์สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด

สงวนลิขสิทธิ์ 2557 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เลขที่ 4 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทร: 0-2283-1500 โทรสาร : 0-2356-0746 webmaster@mots.go.th