logo กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
เปลี่ยนขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดปกติ ตัวอักษรขนาดใหญ่ เว็บไซต์เวอร์ชั่นภาษาไทย English Version Twitter Facebook
การประชุม The One-Day Tourism Seminar on “China-Ready ในวันที่ 27 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรม Centara Grand at Central World กรุงเทพมหานคร

วันที่ 25 มิ.ย. 2562

          สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จะเป็นเจ้าภาพร่วมกับศูนย์อาเซียน-จีน ในการจัดการประชุม The One-Day Tourism Seminar on “China-Ready ในวันที่ 27 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรม Centara Grand at Central World กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
          (1) ให้บุคลากรด้านการท่องเที่ยวอาเซียนเข้าใจวัฒนธรรมจีนและความต้องการของนักเดินทางชาวจีนได้ดีขึ้น       
          (2) ปรับปรุงคุณภาพการบริการของบุคลากรด้านการท่องเที่ยวอาเซียน
          (3) ช่วยเหลืออาเซียนในการดึงดูดนักท่องเที่ยวจีนให้มากขึ้นโดยแนะนำกลุ่มตลาดเกิดใหม่จากประเทศจีน เช่น ภูมิภาคใหม่ที่เปลี่ยนไปเดินทางสู่อาเซียน หรือ เพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวจีนในภูมิภาคนั้นให้เติบโตขึ้นเรื่อยๆ
          (4) เสริมสร้างความเชื่อมโยงระหว่างบุคลากรด้านการท่องเที่ยวของจีนและไทย และเป็นเวทีสำหรับความร่วมมือระหว่างทั้งสองฝ่าย และ
          (5) เพิ่มการแลกเปลี่ยนความร่วมมือระหว่างตัวแทนการท่องเที่ยวของจีนและไทย


sitemap แบบสำรวจความคิดเห็น Guest book e-Newletter poll
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | เว็บไซต์สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด

สงวนลิขสิทธิ์ 2557 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เลขที่ 4 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทร: 0-2283-1500 โทรสาร : 0-2356-0746 webmaster@mots.go.th