logo กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
เปลี่ยนขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดปกติ ตัวอักษรขนาดใหญ่ เว็บไซต์เวอร์ชั่นภาษาไทย English Version Twitter Facebook
รับสมัครเจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล (งานพัฒนาบุคลากร) 2 ตำแหน่ง

วันที่ 4 มิ.ย. 2561
 
ตำแหน่ง  :  เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล (งานพัฒนาบุคลากร) จำนวน 2 ตำแหน่ง
ลักษณะงาน  :  จ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน (สัญญาจ้างรายปี)
รายละเอียดงาน  :  
 • ประสานงานฝึกอบรมทั้งภายใน - ภายนอกหน่วยงาน
 • บริหารโครงการฝึกอบรม
 • ผลิตและจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรม
 • บันทึกประวัติการฝึกอบรมให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
 • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย                     
หน่วยงาน  :  กลุ่มพัฒนาบุคลากร กองกลาง  
                 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เลขที่ 4   
                 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ
สถานที่ปฏิบัติงาน  :  กลุ่มพัฒนาบุคลากร ชั้น 1 อาคารวิสุทธารมณ์ (ฝั่งมาบุญครอง) 
                           สนามกีฬาแห่งชาติ ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 
คุณสมบัติผู้สมัคร  :           
 1. เพศชายหรือหญิง อายุตั้งแต่ 25 - 35 ปี
 2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา การบริหาร/การพัฒนาทรัพยากรบุคคล รัฐประศาสนศาสตร์ 
  ศึกษาศาสตร์ จิตวิทยา หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 3. มีประสบการณ์ด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล/การฝึกอบรม 0 - 5 ปี 
 4. ใช้โปรแกรม MS Office ได้ดี และสามารถใช้สื่อวีดีทัศน์ต่างๆได้
 5. มีมนุษยสัมพันธ์ รักงานบริการ และสามารถทำงานร่วมกับบุคคลอื่นได้
 6. สามารถเดินทางไปจัดการฝึกอบรมต่างจังหวัดในวันเสาร์-อาทิตย์ เป็นครั้งคราวได้
 7. สามารถเริ่มงานได้ทันที

  หน่วยงาน  :  กลุ่มพัฒนาบุคลากร กองกลาง  
                   สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เลขที่ 4   
                   ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ

สถานที่ปฏิบัติงาน  :  กลุ่มพัฒนาบุคลากร ชั้น 1 อาคารวิสุทธารมณ์ (ฝั่งมาบุญครอง) 
                           สนามกีฬาแห่งชาติ ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 
เงินเดือน  :  13,000 บาท
วิธีการสมัคร  :   สมัครด้วยตนเอง (วันจันทร์ - วันศุกร์ / ตั้งแต่เวลา 09.30 - 16.30)
                     ณ กลุ่มพัฒนาบุคลากร ชั้น 1 อาคารวิสุทธารมณ์ (ฝั่งมาบุญครอง)
                     สนามกีฬาแห่งชาติ ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 
                     โทร 0 2214 3301 , 08 6541 1921

 *****************************
 sitemap แบบสำรวจความคิดเห็น Guest book e-Newletter poll
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | เว็บไซต์สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด

สงวนลิขสิทธิ์ 2557 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เลขที่ 4 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทร: 0-2283-1500 โทรสาร : 0-2356-0746 webmaster@mots.go.th