logo กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
เปลี่ยนขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดปกติ ตัวอักษรขนาดใหญ่ เว็บไซต์เวอร์ชั่นภาษาไทย English Version Twitter Facebook
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา(รมว.กก.) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7/2560

วันที่ 27 ก.ค. 2560

         วันที่ 27 กรกฏาคม 2560 เวลา 09.00 น. นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา(รมว.กก.) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ ซึ่งวาระที่สำคัญในวันนี้ คณะกรรมการได้เห็นชอบให้ประกาศ ให้ E-Sports เป็นชนิดกีฬาที่สามารถจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมกีฬาได้ โดยสมาคมที่จะมาจดทะเบียนจัดตั้ง จะต้องปฏิบัติให้สอดคล้องกับความเห็นจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถกำกับ ดูแล และเป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนที่มีความสามารถ ได้เข้าแข่งขันในเวทีระดับนานาชาติ ในนามของประเทศไทยได้อย่างภาคภูมิใจ


sitemap แบบสำรวจความคิดเห็น Guest book e-Newletter poll
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | เว็บไซต์สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด

สงวนลิขสิทธิ์ 2557 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เลขที่ 4 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทร: 0-2283-1500 โทรสาร : 0-2356-0746 webmaster@mots.go.th