logo กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
เปลี่ยนขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดปกติ ตัวอักษรขนาดใหญ่ เว็บไซต์เวอร์ชั่นภาษาไทย English Version Twitter Facebook


 


 

 

images
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างอำนวยความสะดวกสำหรับการจัดสัมมนา The One-Day Tourism Seminar on "China-Ready" ภายใต้โครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและขับเคลื่อนความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวและกีฬ่า ตามกรอบความร่วมมือในระดับทวิภาคี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างอำนวยความสะดวกสำหรับการจัดสัมมนา The One-Day Tourism Seminar on "China-Ready" ภายใต้โครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและขับเคลื่อนความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวและกีฬ่า ตามกรอบความร่วมมือในระดับทวิภาคี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง icon/news.gif
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประกาศยกเลิกการคัดเลือกงานจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาผลกระทบของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ประกาศยกเลิกการคัดเลือกงานจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาผลกระทบของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานของกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กลุ่มขับเคลื่อนงานคณะกรรมการนโยบายด้านการท่องเที่ยวและกีฬา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา (ทดแทนรายเดิม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานของกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กลุ่มขับเคลื่อนงานคณะกรรมการนโยบายด้านการท่องเที่ยวและกีฬา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา (ทดแทนรายเดิม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน-มิถุนายน 2562 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน-มิถุนายน 2562
เอกสารชี้แจงข้อมูลสอบถามจ้างดำเนินโครงการส่งเสริมและสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sports Tourism) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารชี้แจงข้อมูลสอบถามจ้างดำเนินโครงการส่งเสริมและสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sports Tourism) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
อ่านทั้งหมด     
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
 
images
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติหน้าที่กองกลาง กลุ่มพัฒนาบุคลากร ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติหน้าที่กองกลาง กลุ่มพัฒนาบุคลากร
รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ 1 ตำแหน่ง กองกลาง กลุ่มประชาสัมพันธ์ รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ 1 ตำแหน่ง กองกลาง กลุ่มประชาสัมพันธ์
ประกาศว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2561 ประกาศว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2561
รับสมัครเจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ 2 อัตรา ปฏิบัติงานที่กองการต่างประเทศ รับสมัครเจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ 2 อัตรา ปฏิบัติงานที่กองการต่างประเทศ
ประกาศบัญชีรายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติประเภทผู้แทนสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย ประกาศบัญชีรายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติประเภทผู้แทนสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย
ประกาศบัญชีรายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติประเภทผู้แทนสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด ประกาศบัญชีรายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติประเภทผู้แทนสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานทุนหมุนเวียนกองทุนช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานทุนหมุนเวียนกองทุนช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
อ่านทั้งหมด     
realnewsthailand
หน้าหลัก >>

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการค่าใช้จ่ายในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ACMECS ระหว่างประเทศลุ่มแม่น้ำอิรวดี - เจ้าพระยา - แม่โขง และการประชุมที่เกี่ยวข้อง
จังหวัดเลย
จังหวัดพิษณุโลก
test
111111
ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทย พ.ศ.2558-2560
ประกาศเขต 9 กีฬาเปตอง จ.สตูล (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา)
นโยบายการบริหารราชการของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปี ๒๕๕๔
สำนักงานปลัดกระทรวง

หน้า : [1]
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
จิตอาสา
สถิตินักท่องเที่ยว
บัญชีประชาชาติด้านการท่องเที่ยว (TSA)
ASEAN THAILAND 2019
เทศกาลภาพยนตร์ต่างประเทศที่ถ่ายทำในประเทศไทย?
Thailand Tourism Directory
Thailand Tourism Intelligence Center
รายงานผลงานกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
นโยบายรัฐมนตรี
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สำนักงานปลัดได้รับมอบเกียรติบัตรในการพัฒนาระบบราชการ
ปฏิทินผู้บริหาร
VDO รายการเดินหน้าประเทศไทย
ศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา


sitemap แบบสำรวจความคิดเห็น Guest book e-Newletter poll
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | เว็บไซต์สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด

สงวนลิขสิทธิ์ 2557 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เลขที่ 4 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทร: 0-2283-1500 โทรสาร : 0-2356-0746 webmaster@mots.go.th