logo กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
เปลี่ยนขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดปกติ ตัวอักษรขนาดใหญ่ เว็บไซต์เวอร์ชั่นภาษาไทย English Version Twitter Facebook
หน้าหลัก >> ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
ร่างประกาศและร่างประกวดการจ้างโครงการค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพระบบอัตโนมัติ (Office Automation System)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน (เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างโครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียน ในการจัดทำหนังสือการท่องเที่ยวเชิงศาสนาพุทธ (Buddhist Tourism)
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกการเสนอราคาจ้างติดตั้งโทรศัพท์/โทรสาร ระหว่างประเทศ จำนวน 1 หมายเลข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการพัฒนาและยกระดับข้อมูลเชิงดิจิทัลด้านการท่องเที่ยว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างโครงการค่าใช้จ่ายในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ระหว่างประเทศลุ่มแม่น้ำอิรวดี - เจ้าพระยา - แม่โขง และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกการเสนอราคาจัดซื้อโซฟาเข้ามุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
สรุปผลการจ้างในรอบเดือนมกราคม-มีนาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเเอกชนปฏิบัติงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างโครงการค่าใช้จ่ายในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ACMECS ระหว่างประเทศลุ่มแม่น้ำอิรวดี - เจ้าพระยา - แม่โขง และการประชุมที่เกี่ยวข้อง
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานสนับสนุนงานจ้างด้านอำนวยความสะดวกและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ประจำศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 13 ราย
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานสนับสนุนด้านอำนวยความสะดวกและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ประจำศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 14 ราย
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานสนับสนุนงานด้านจัดทำสถิติและรับเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวเนื่องกับนักท่องเที่ยว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานสนับสนุนงานด้านธุรการและบริหารงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานสนับสนุนด้านวิเคราะห์และจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวเนื่องกับนักท่องเที่ยว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำประชาพิจารณ์การกำหนดเขตพัฒนาการท่องเที่ยวเพิ่มเติม โดยวิธีคัดเลือก
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการพัฒนาเครือข่ายท่องเที่ยวเชิงอาหาร (ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายท่องเที่ยวโดยชุมชน) โดยวิธีคัดเลือก
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการค่าใช้จ่ายในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ACMECS ระหว่างประเทศลุ่มแม่น้ำอิรวดี - เจ้าพระยา - แม่โขง และการประชุมที่เกี่ยวข้อง
ยกเลิกการคัดเลือกงานจ้างที่ปรึกษาโครงการค่าใช้จ่ายในการจัดทำมาตรฐานด้านความปลอดภัยการท่องเที่ยวของไท่ย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกการเสนอราคจ้างจัดกิจกรรมรณรงค์นักท่องเที่ยวขับขี่ปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ถัดไป>>


sitemap แบบสำรวจความคิดเห็น Guest book e-Newletter poll
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | เว็บไซต์สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด

สงวนลิขสิทธิ์ 2557 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เลขที่ 4 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทร: 0-2283-1500 โทรสาร : 0-2356-0746 webmaster@mots.go.th