logo กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
เปลี่ยนขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดปกติ ตัวอักษรขนาดใหญ่ เว็บไซต์เวอร์ชั่นภาษาไทย English Version Twitter Facebook
หน้าหลัก >> ข่าวด้านท่องเที่ยว
ข่าวด้านท่องเที่ยว
เที่ยวเมืองไทยไปได้ทั่วโลก (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสิงห์บุรี)
พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว โดยการฝึกปฎิบัติและศึกษาดูงานครั้งที่ 1 (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสิงห์บุรี)
กีฬาชาติพันธุ์สร้างสรรค์วิธีไทยประจำปี2561 (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสิงห์บุรี)
ฟุตบอลเยาวชน มิตรผล 2018 ครั้งที่ 3 (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสิงห์บุรี)
26 มิถุนายน วันยาเสพติดสากล (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสิงห์บุรี)
ทำความดีด้วยหัวใจ ห้องนำโอเค (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสิงห์บุรี)
งานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ฮ.ศ.1439
การพัฒนาเครือข่ายมัคคุเทศก์ท้องถิ่นกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน2 รุ่น2 (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสิงห์บุรี)
การแข่งขันเชิดสิงโตนานาชาติ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2561
การประชุมพิจารณางบเหลือจ่ายจังหวัดสิงห์บุรี (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสิงห์บุรี)
การพัฒนาเครือข่ายมัคคุเทศก์ท้องถิ่นกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน2 รุ่น1 (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสิงห์บุรี)
พัฒนาศักยภาพบุคคลากรภายในวัด (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสิงห์บุรี)
กีฬาเพื่อมวลชน Sports for All 4.0 (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสิงห์บุรี)
การพัฒนศักยภาพการบริหารจัดการท่องเที่ยวชุมชน (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสิงห์บุรี)
การพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสิงห์บุรี)
- วิวาห์วีรชนค่ายบางระจัน (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสิงห์บุรี)
- อำเภอสำโรงทาบจัดงานสัมผัสมหัศจรรย์วัฒนธรรมและตลาดโบราณ100ปี (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุรินทร์)
กิจกรรมฝึกอบรมอาสาสมัครเพื่อสร้างเครือข่ายความปลอดภัยทางการท่องเที่ยวจังหวัดตรัง (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง)
งานเทศกาลกินปลา และของดีเมืองสิงห์ (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสิงห์บุรี)
ให้การต้อนรับคณะนักท่องเที่ยว นุ้งโจง ห่มสไบ (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสิงห์บุรี)
งานสดุดีวีรชนและการแสดงแสงสีเสียง ค่ายบางระจัน (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสิงห์บุรี)
พิธีวางพวงมาลาวีรชนค่ายบางระจัน (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสิงห์บุรี)
โครงการพัฒนาสินค้าพื้นเมืองจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (กิจกรรม Roadshow ครั้งที่ 2) (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย)
โครงการพัฒนาสินค้าพื้นเมืองจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (กิจกรรม Roadshow ครั้งที่ 1) (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย)
โครงการพัฒนาสินค้าพื้นเมืองจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ศึกษาดูงาน) (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย)
โครงการพัฒนาสินค้าพื้นเมืองจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (จ้างที่ปรึกษา) (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย)
โครงการจัดกิจกรรมสำคัญเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (การจัดกิจกรรมถนนคนเดินจังหวัดสุโขทัย) (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย)
โครงการประชุมผู้บริหารหน่วยงานสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เขตตรวจราชการที่ 15-18 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย)
โครงการอบรม "ทิศทางการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดสุโขทัย 4.0" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย)
การจัดพิธีเปิดทำการส่วนคดีนักท่องเที่ยวในศาลจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย)
โครงการพัฒนาเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันทางการท่องเที่ยวของจังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2560 (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย)
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ด้านการท่องเที่ยว) (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย)
โครงการกิจกรรมการท่องเที่ยวสร้างความผูกพันธ์ภายในครอบครัว ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2560 (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย)
Walk Rally พิชิตยอดเขาสน ยลลำน้ำปิง (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร)
แสดงความยินดี (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชุมพร)
พิธีมอบบัตรประจำตัวอาสาสมัครดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวทางน้ำ (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชุมพร)
ดนตรีกล่อมไพรด้วยใจรักษ์เลียงผาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสระบุรี (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระบุรี)
งานนมัสการหลวงพ่อเพชรและสมโภชเมืองพิจิตร ประจำปี 2561 (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิจิตร)
งานเทศกาลศิลปะจากฟางข้าว "ข้าวใหม่ปลามัน ทุ่งกุลาร้องไห้ ครั้งที่ 1" ณ ลานปอเทืองหน้าเทศบาลตำบลโนนสวรรค์ อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด วันที่ 11 มกราคม 2561 (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด )
ตรวจจุดบริการร่วมช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2561 (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชุมพร)
ฉลองครบรอบ 1 ปี ตลาดใต้เคี่ยม ตลาดชุมชนท่องเที่ยวเชิงอาหาร (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชุมพร)
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว จังหวัดชัยภูมิ มหัศจรรย์ มอหินขาว โต้ลมหนาวที่ชัยภูมิ (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยภูมิ)
การประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการ(สัมมนาครั้งที่ 1) (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยภูมิ)
ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน รองรับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) แปดริ้ว 4.0 (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดฉะเชิงเทรา)
5 วัดตามรอยเรื่องราวประวัติศาสตร์ (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์ )
รับฟังนโยบายจากรองนายกรัฐมนตรี สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชุมพร)
กำกับดูแลภาพยนตร์ The Island 2 ประเทศรัสเซีย (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชุมพร)
ขอเชิญเที่ยวงานนมัสการพระธาตุพนม ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 24 มกราคม - 1กุมภาพันธ์ 2561 ณวัดพระธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนม)
5 วัดตามรอยเรื่องราวประวัติศาสตร์ (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์ )
๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ ประชุมเชิงปฏิบัตการในหัวข้อ " smart city" โดยท่านสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี )
การขอรับเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการท่องเที่ยว (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิจิตร)
จัดอบรมอาสาสมัครเพื่อสร้างเครือข่ายดูแลความปลอดภัยทางการท่องเที่ยวจังหวัดชุมพร (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชุมพร)
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชุมพร ต้อนรับตูน บอดี้แสลม (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชุมพร)
ประกาศการยื่นคำขอรับรองมาตราฐานการท่องเที่ยวไทยขั้นพื้นฐาน (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยนาท )
ช่วยเหลือกิจกรรมอาสาสมัครชาวต่างชาติ (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชุมพร)
ขอเชิญเที่ยวงาน AmazingBetong (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยะลา)
ตราสัญลักษณ์ "ปีท่องเที่ยววิถีไทย" (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดฉะเชิงเทรา)
งานประเพณีลอยกระทง ยี่เป็งกว๊านพะเยา (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา)
ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันท์ แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชุมพร)
ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว ตำบลหน้าถ้ำ (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยะลา)
การขอรับการสนับสนุนโครงการเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยว (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยะลา)
ประกาศขยายเวลารายงานตัวมัคคุเทศก์ (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยะลา)
วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชุมพร)
ขอเชิญเที่ยวงาน ไหลเรือไฟโบราณ 2560 จังหวัดนครพนม ระหว่างวันที่ 4 - 5 ตุลาคม 2560 (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนม)
บรูณาการแก้ไขปัญหาศูนย์บริการทางหลวงชนบททิ้งร้าง (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชุมพร)
นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ลงพื้นทีืจังหวัดอ่างทอง รับฟังปัญหาเพื่อหาแนวทางส่งเสริมเชื่อมโยงท่องเที่ยวชุมชน (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง)
นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ตรวจสอบเส้นทางท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล และพบกับมัคคุเทศก์น้อย เจ้าบ้านที่ดี ที่วัดขุนอินทประมูล จังหวัดอ่างทอง (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง)
เทศกาลเที่ยวพิมาย นครราชสีมา ปี 2560 (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา)
Peloton Gentlemen Classic @Palio (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา)
ของดีละลาน ... เที่ยวงานบ้านกระโทก (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา)
กิจกรรม “ท่องเที่ยวลู่ลม ชมธรรมชาติ ปั่นสามภู ดูสามจังหวัด (ภูหินร่องกล้า ภูแผงม้า ภูทับเบิก)” เพื่่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา และเนื่องในโอกาสขึ้นทรงราชสันติวงศ์ เป็
จังหวัดพิษณุโลก จัดการประกวดภาพยนตร์สั้นประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ 5 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก)
ประกาศให้มัคคุเทศก์มารายงานตัว (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนม)
ประชุมกรมการจังหวัด (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชุมพร)
ประชุมคณะกรรมการกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ครั้งที่ 5/2560 (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชุมพร)
นางกอบกาญจน์ สุริยสัตย์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในการมอบนโยบายขับเคลือนแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยว เขตพัฒนาการท่องเที่ยวมรดกโลกด้านวัฒนธรรม วันที่ 30 ส.ค.60 ณ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬ
กิจกรรมการแข่งขันไตรกีฬาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดตรัง (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง)
โครงการพัฒนาสินค้าพื้นเมืองจังหวัดสุโขทัย (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย)
โครงการเพิ่มประสิทธิ์ภาพในการบริหารจัดการด้านท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2560 (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์ )
การประชุมคณะกรรมการการพัฒนาการท่องเที่ยวประจำเขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันตกครั้งที่3/2560 (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชุมพร)

หน้า : [1] 2 3 4 5 ถัดไป>>


sitemap แบบสำรวจความคิดเห็น Guest book e-Newletter poll
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | เว็บไซต์สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด

สงวนลิขสิทธิ์ 2557 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เลขที่ 4 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทร: 0-2283-1500 โทรสาร : 0-2356-0746 webmaster@mots.go.th