logo กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
เปลี่ยนขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดปกติ ตัวอักษรขนาดใหญ่ เว็บไซต์เวอร์ชั่นภาษาไทย English Version Twitter Facebook
หน้าหลัก >> ข่าวด้านกีฬา
ข่าวด้านกีฬา
การแข่งขันฟุตบอลเยาวชน ประชาชน คัดเลือกตัวแทนเขต1 รุ่นประชาชนหญิง (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสิงห์บุรี)
การแข่งขันฟุตบอลเยาวชน ประชาชน คัดเลือกตัวแทนเขต1 รุ่น 16 ปีชาย (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสิงห์บุรี)
ประชุมการตรวจราชการครั้งที่1/61 ณ จังหวัดสระบุรี (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสิงห์บุรี)
กีฬาพาเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสิงห์บุรี)
- กิจกรรมกีฬาเพื่อมวลชน 14 กพ. วันแห่งความรัก (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสิงห์บุรี)
- กิจกรรมกีฬาเพื่อมวลชน Sports For All 4.0 (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสิงห์บุรี)
โปรแกรมการแข่งขัน ฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 ประจำปี 2561 รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา)
สรุปผลการแ่ข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 39 ณ จังหวัดนครนายก ขุนด่านเกมส์ (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง)
ร่วมกิจกรรม Open House Inburi School (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสิงห์บุรี)
การจัดทำข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระบุรี)
ตารางการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 ประจำปี 2561 (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดฉะเชิงเทรา)
การแ่ข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 39 ณ จังหวัดนครนายก "ขุนด่านเกมส์" (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง)
คลิกเพื่อดาวน์โหลดโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี )
การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติครั้งที่39 ประจำปี2561"ขุนด่านเกมส์" (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุรินทร์)
โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกาย "กีฬาเพื่อมวลชน 4.0" (Sport for all 4.0) เต้นแอโรบิก (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย)
โครงการสร้างและพัฒนาสมรรถภาพทางกายในกรอบความร่วมมือด้านกีฬาอาเซียน ประจำปี 2560 (กิจกรรมแอโรบิกรวมพลคนรักแม่ 12 สิงหา มหาราชินี) (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย)
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจำปี 2560 (กิจกรรมการจัดแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนประจำจังหวัด) (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย)
โครงการส่งเสริมกีฬาผู้สูงอายุ ประจำปี 2560 (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย)
โครงการส่งเสริมกีฬาเด็กเล็ก ประจำปี 2560 (กิจกรรมการจัดแข่งขันกีฬาอนุบาล) (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย)
โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาชาวไทยภูเขาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 29 ประจำปี 2560 "ไทยเลยภูเขาเกมส์" (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย)
โครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนันทนาการในเด็กและเยาวชน จังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2560 (กิจกรรมร้อนนี้มีนันทนาการเพื่อลูกรัก) (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย)
โครงการส่งเสริมพลศึกษา กีฬา นันทนาการและสุขภาพ จังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2560 (กิจกรรมการประกวดร้องเพลงคาราโอเกะ "ผู้สูงอายุ") (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย)
โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ประจำปี 2560 (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย)
โครงการการแข่งขันกีฬาชาวไทยภูเขา จังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2560 (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย)
โครงการจัดแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชนจังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2560 (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย)
โครงการส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนากีฬาและนันทนาการจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย)
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ด้านกีฬา) (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย)
ประกาศคำสั่งจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการดำเนินงาน ผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอน เจ้าหน้าที่และนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 39 ประจำปี 2561 "ขุนด่านเกมส์" ณ จังหวัดนครนายก (สำน
โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ครั้งที่ 14 ประจำปี 2561 (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง)
ขอเชิญร่วมแข่งขัน Thailand Prime Minister Cup 2018 (สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปทุมธานี)
รับสมัครการแข่งขันฟุตบอล PM 2018 ประจำปี 2561 ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 25 มกราคม 2561 เวลา 12.00 น. (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด )
การแข่งขันฟุตซอล "พลาญชัยคัพ" ครั้งที่ 7 ประจำปี 2561 (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด )
การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 39 (ขุนด่านเกมส์) (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา)
การแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย (รอบคัดเลือก สงขลา) (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา)
โครงการส่งเสริมพัฒนาด้านกีฬาจังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2561 (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยภูมิ)
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนประชาชน ครั้งที่ 14 (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยะลา)
ประกาศกรมพลศึกษา เรื่อง การแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดฉะเชิงเทรา)
ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ครั้งที่ 14 ประจำปี 2561 (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดฉะเชิงเทรา)
รับสมัครเจ้าหน้าที่พัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดสระบุรี (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระบุรี)
การแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน 14 th THAILAND PRIME MINISTER CUP 2018 (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระบุรี)
จัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 39 (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง)
ใบรายชื่อนักกีฬาการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2561 (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี )
ระเบียบการแข่งขันฟุดบอลประชาชนชาย-หญิง ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 ประจำปี 2561 (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี )
ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ครั้งที่ 14 ประจำปี 2561 (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี )
ระเบียบการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 ประจำปี 2561 (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี )
เปิดรับสมัครทีมเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ประจำปี 2561 รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัดอุบลราชธานี (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี )
การแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 ประจำปี 2561 (“14th THAILAND PRIME MINISTER CUP 2018”) (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี)
โครงการประชุมสัมนาสัญจรเพิ่มประสิทธิภาพด้านการกีฬา (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยภูมิ)
การแข่งขันกีฬาชาวไทยภูเขาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 30 กำแพงเพชรเกมส์ (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร)
กากรประชุมชี้แจงการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนฯ เขตการแข่งขันกีฬาที่ 8 (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชุมพร)
-พิธีเปิดการแข่งขันเรือพายพื้นบ้านสืบสานงานประเพณีลอยกระทงและเทศกาลของดีอำเภอสามโก้ (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง)
ประชุมเตรียมความพร้อม การแข่งขันกีฬา นักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ เขตการแข่งขันกีฬาที่ 5 ประจำปี 2561 (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำปาง)
ประกาศสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง เรื่อง การรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่พลศึกษา (เพิ่มเติม) (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง)
-ร่วมกิจกรรมกีฬาต้านภัยยาเสพติด (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง)
กิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกาย "กีฬาเพื่อมวลชน 4.0 (Sport For All 4.0)" (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์)
กิจกรรมจักรยาน "ปั่นเที่ยวน้องพี่ ของดี 3 เมือง รุ่งเรืองกีฬา (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์)
ใบสมัครกีฬานักเรียน นักศึกษา รอบคัดเลือกตัวแทนแขต 6 (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร)
โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและเล่นกีฬาเพื่อมวลชน ประจำปี60 (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชุมพร)
โครงการส่งเสริมกิจกรรมกีฬาเพื่อมวลชน ๔.๐ (Sport For all ๔.๐) (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง)
ขอเชิญเข้าร่วมชมพิธีปิดการแข่งขันฟุตบอลสันติสุข คัพ2560 (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยะลา)
รายงานการประชุมการเตรียมการจัดการแข่งขัน กีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 39 รอบคัดเลือกตัวแทนเขตการแข่งขันกีฬาที่ 8 ครั้งที่ 1/2560 (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่)
ใบสมัครการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ คั้งที่ 39 "ขุนด่านเกมส์" (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดฉะเชิงเทรา)
โครงการส่งเสริมพลศึกษากีฬานันทนาการและสุขภาพ อ.ท่าตูม (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุรินทร์)
ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมแสดงไว้อาลัยแด่ รองปลัดฯ ท่านอาณัติ ชวนันท์เกรียงไกร (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชุมพร)
โครงการส่งเสริมกีฬาเด็กเล็ก ประจำปี 2560 (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชุมพร)
การแข่งขันวิทยุการบินฯมินิวอลเลย์บอล ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี รอบชิงชนะเลิศจังหวัดพิจิตร ประจำปี 2560 วันที่ 21-23 สิงหาคม 2560 ณ โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม ในการปิดงานในครั้งนี้ โดยมี นายวีระ ธูปทอง ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิจิตร
การรายตัวมัคคุเทศก์ ระหว่างวันที่ 15 สิงหาคม - 15กันยายน 2560 (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระบุรี)
โปรแกรมการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยนาท ประจำปี 2560 (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยนาท )
ประกาศจังหวัด แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดแข่งขันกรีฑา กีฬานักเรียน นักศึกษาจังหวัดสงขลา ประจำปี 2560 "สองเลเกมส์) (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา)
หนังสือขอเชิญร่วมส่งขบวนพาเหรด และกำหนดการพิธีเปิดและพิธีปิด การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2560 (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี)
โครงการแข่งขันกรีฑา กีฬานักเรียนนักศึกษาและประชาชนจังหวัดตรัง ครั้งที่ ๖๓ ประจำปี ๒๕๖๐ (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง)
โปรแกรมการแข่งขัน กีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จังหวัดกำแพงเพชร 2560 (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร)
คำสั่งการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา ฯ ประจำปี 2560 (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่)
กิจกรรมออกกำลังกายแอโรบิกรวมพลคนรักแม่ 12 สิงหา มหาราชินี ณ โดมโรงเรียนวิทยานุกุลนารี อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์ )
โปรแกรมเซปักตะกร้อ (สองเลเกมส์) (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา)
โปรแกรมวอลเลย์บอลชายหาด (สองเลย์เกมส์) (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา)
รับสมัครการแข่งขันกีฬาเด็กเล็ก มหกรรมการแข่งขันกีฬาเด็กเล็กจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2560 (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร)
“แอโรบิกรวมพลคนรักแม่ 12 สิงหา มหาราชินี 2560” วันที่ 10 กรกฎาคม 2560 (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก)
การแข่งขันเซปักตะกร้อ กีฬานักเรียนนักศึกษาจังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2560 (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก)
การแข่งขันฟุตบอล กีฬานักเรียนนักศึกษาจังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2560 (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 ถัดไป>>


sitemap แบบสำรวจความคิดเห็น Guest book e-Newletter poll
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | เว็บไซต์สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด

สงวนลิขสิทธิ์ 2557 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เลขที่ 4 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทร: 0-2283-1500 โทรสาร : 0-2356-0746 webmaster@mots.go.th