logo กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
เปลี่ยนขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดปกติ ตัวอักษรขนาดใหญ่ เว็บไซต์เวอร์ชั่นภาษาไทย English Version Twitter Facebook

ขอเชิญข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชน ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯทางออนไลน์ เป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา


 


 

 

images
แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืนและสร้างสรรค์ พ.ศ. 2561- 2565 และเกณฑ์คัดเลือก 303 ชุมชน แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืนและสร้างสรรค์ พ.ศ. 2561- 2565 และเกณฑ์คัดเลือก 303 ชุมชน
ยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พ.ศ. 2560-2564 ยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พ.ศ. 2560-2564
ยุทธศาสตร์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พ.ศ.2560-2564 ยุทธศาสตร์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พ.ศ.2560-2564
สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ (ฉบับที่..) พ.ศ. ... สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ (ฉบับที่..) พ.ศ. ...
การตรวจสอบความจำเป็นในการตราพระราชบัญญัติ ร่างพระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ (ฉบับที่...) พ.ศ. ... การตรวจสอบความจำเป็นในการตราพระราชบัญญัติ ร่างพระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ (ฉบับที่...) พ.ศ. ...
สรุปสาระสำคัญและการวิเคราะห์ผลกระทบต่อประชาชนของร่างพระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ (ฉบับที่..) พ.ศ.. สรุปสาระสำคัญและการวิเคราะห์ผลกระทบต่อประชาชนของร่างพระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ (ฉบับที่..) พ.ศ..
สรุปประเด็นความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. ... สรุปประเด็นความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. ...
อ่านทั้งหมด      
images
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการติดตามและประเมินผลงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยวิธีคัดเลือก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการติดตามและประเมินผลงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยวิธีคัดเลือก icon/news.gif
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ Fuji Xerox Docuprint CP 305d โดยวิิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ Fuji Xerox Docuprint CP 305d โดยวิิธีเฉพาะเจาะจง icon/new.gif
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานสนับสนุนงานด้านการพัฒนาบุคลากรโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานสนับสนุนงานด้านการพัฒนาบุคลากรโดยวิธีเฉพาะเจาะจง icon/news.gif
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานสนับสนุนงานด้านพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานสนับสนุนงานด้านพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง icon/news.gif
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาการท่องเที่ยวในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันตก (The Royal Coast หรือ Thailand Riviera) โดยวิธีคัดเลือก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาการท่องเที่ยวในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันตก (The Royal Coast หรือ Thailand Riviera) โดยวิธีคัดเลือก icon/new.gif
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ ฟูจิ ซีร็อกซ์ Docuprint CP 305d โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ ฟูจิ ซีร็อกซ์ Docuprint CP 305d โดยวิธีเฉพาะเจาะจง icon/new.gif
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน - มิถุนายน 2561 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน - มิถุนายน 2561
อ่านทั้งหมด     
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
 
images
รับสมัครเจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล (งานพัฒนาบุคลากร) 2 ตำแหน่ง รับสมัครเจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล (งานพัฒนาบุคลากร) 2 ตำแหน่ง
เกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูงของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูงของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
รับสมัครเจ้าหน้าที่ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 2 อัตรา ปฏิบัติงานที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รับสมัครเจ้าหน้าที่ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 2 อัตรา ปฏิบัติงานที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ใบสมัครและข้อมูลบุคคลเพื่อการพิจารณาคัดเลือกตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง (ตำแหน่งท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด) ใบสมัครและข้อมูลบุคคลเพื่อการพิจารณาคัดเลือกตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง (ตำแหน่งท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด)
รับสมัครผู้รับจ้างดำเนินการงานด้านการพัสดุ 1 ตำแหน่ง รับสมัครผู้รับจ้างดำเนินการงานด้านการพัสดุ 1 ตำแหน่ง
รับสมัครเลขานุการหัวหน้าผู้ตรวจราชการ จำนวน 1 ตำแหน่ง รับสมัครเลขานุการหัวหน้าผู้ตรวจราชการ จำนวน 1 ตำแหน่ง
รับสมัครพนักงานขับรถยนต์ราชการ 1 คน รับสมัครพนักงานขับรถยนต์ราชการ 1 คน
อ่านทั้งหมด     
หน้าหลัก >> ข่าวสารกระทรวง

ข่าวสารกระทรวง

หมวดย่อย
   ข่าวเด่นวันนี้
   ข่าวประกวดราคา
   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   ข่าวประกาศ
   ข้อมูลจากสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
   ข่าวหน่วยงาน
   แถลงข่าวกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
   ข่าวเด่นปลัดกระทรวง
   ข่าวรัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

สถิตินักท่องเที่ยว
บัญชีประชาชาติด้านการท่องเที่ยว (TSA)
Thailand Tourism Directory
ข้อมูลจังหวัด
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
วารสารกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ปฏิทินผู้บริหาร
VDO รายการเดินหน้าประเทศไทย
ศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา


sitemap แบบสำรวจความคิดเห็น Guest book e-Newletter poll
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | เว็บไซต์สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด

สงวนลิขสิทธิ์ 2557 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เลขที่ 4 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทร: 0-2283-1500 โทรสาร : 0-2356-0746 webmaster@mots.go.th