logo กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
เปลี่ยนขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดปกติ ตัวอักษรขนาดใหญ่ เว็บไซต์เวอร์ชั่นภาษาไทย English Version Twitter Facebook
หน้าหลัก >> หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านท่องเที่ยว
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านท่องเที่ยว
กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช
กรมส่งเสริมการเกษตร (ท่องเที่ยวเชิงเกษตร)
สำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)
สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA)
สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว(TTAA)
สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ (ADT)
สมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และผจญภัย (TEATA)
บริษัทไทยแลนด์ พรีวิเลจคาร์ด
องค์การท่องเที่ยวโลก (UNWTO)
สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (PATA)
สํานักงานประสานงานประสานงานท่องเที่ยวแม่น้ำโขง (MTCO)
อาเซียน

หน้า : [1]


sitemap แบบสำรวจความคิดเห็น Guest book e-Newletter poll
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | เว็บไซต์สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด

สงวนลิขสิทธิ์ 2557 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เลขที่ 4 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทร: 0-2283-1500 โทรสาร : 0-2356-0746 webmaster@mots.go.th