logo กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
เปลี่ยนขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดปกติ ตัวอักษรขนาดใหญ่ เว็บไซต์เวอร์ชั่นภาษาไทย English Version Twitter Facebook
หน้าหลัก >> พระราชบัญญัติ
พระราชบัญญัติ

หมวดย่อย
   พระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย
   พระราชบัญญัติการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
   พระราชบัญญัติกีฬามวย
   พระราชบัญญัติควมคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา
   พระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์
   พระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ
   พระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา
   พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์
   พระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ
   พระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
   พระราชบัญญัตินโยบายการกีฬาแห่งประเทศไทย
   พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติsitemap แบบสำรวจความคิดเห็น Guest book e-Newletter poll
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | เว็บไซต์สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด

สงวนลิขสิทธิ์ 2557 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เลขที่ 4 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทร: 0-2283-1500 โทรสาร : 0-2356-0746 webmaster@mots.go.th