logo กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
เปลี่ยนขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดปกติ ตัวอักษรขนาดใหญ่ เว็บไซต์เวอร์ชั่นภาษาไทย English Version Twitter Facebook
หน้าหลัก >> ประกาศ / อื่นๆ
ประกาศ / อื่นๆ

ประกาศกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เรื่องกำหนดและเปลี่ยนแปลงเขตท้องที่ของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พ.ศ. 2551 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552
ประกาศกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เรื่องกำหนดและแบ่งเขตท้องที่ของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พ.ศ. 2551
ประกาศกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เรื่องแก้ไขชื่อสำนักงาน“ศูนย์การท่องเที่ยว กีฬาและนันทนาการจังหวัด” เป็น “สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด”

หน้า : [1]


sitemap แบบสำรวจความคิดเห็น Guest book e-Newletter poll
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | เว็บไซต์สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด

สงวนลิขสิทธิ์ 2557 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เลขที่ 4 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทร: 0-2283-1500 โทรสาร : 0-2356-0746 webmaster@mots.go.th