logo กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
เปลี่ยนขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดปกติ ตัวอักษรขนาดใหญ่ เว็บไซต์เวอร์ชั่นภาษาไทย English Version Twitter Facebook
หน้าหลัก >> นโยบาย/ยุทธศาสตร์
นโยบาย/ยุทธศาสตร์
แผนแม่บทการพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันตก The Royal Coast หรือ Thailand Riviera (14 พ.ค. 2562)
แผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมการท่องเที่ยวเรือสำราญ พ.ศ. 2561-2570 (14 พ.ค. 2562)
แผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวสีเขียว (Green Tourism) พ.ศ. 2560-2564 (14 พ.ค. 2562)
รับฟังความคิดเห็นต่อร่างพ.ร.บ.นโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ (ฉบับที่..) พ.ศ. .... (11 ธ.ค. 2561)
แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ภายใต้ภารกิจของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พ.ศ. 2561-2565 (27 พ.ย. 2561)
(ร่าง) แผนพัฒนานันทนาการแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) (26 ก.ย. 2561)
แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืนและสร้างสรรค์ พ.ศ. 2561- 2565 และเกณฑ์คัดเลือก 303 ชุมชน (8 มี.ค. 2561)
ยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พ.ศ. 2560-2564 (1 ธ.ค. 2560)
ยุทธศาสตร์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พ.ศ.2560-2564 (1 ธ.ค. 2560)
สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ (ฉบับที่..) พ.ศ. ... (17 พ.ย. 2560)
การตรวจสอบความจำเป็นในการตราพระราชบัญญัติ ร่างพระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ (ฉบับที่...) พ.ศ. ... (17 พ.ย. 2560)
สรุปสาระสำคัญและการวิเคราะห์ผลกระทบต่อประชาชนของร่างพระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ (ฉบับที่..) พ.ศ.. (17 พ.ย. 2560)
สรุปประเด็นความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. ... (7 พ.ย. 2560)
การวิเคราะห์ผลกระทบร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. ... (7 พ.ย. 2560)
การตรวจสอบความจำเป็นในการตราพระราชบัญญัติ (Checklist) (7 พ.ย. 2560)
ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. ... (7 พ.ย. 2560)
ข้อมูลการวิเคราะห์ผลกระทบต่อประชาชน เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมมาตรฐานผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา พ.ศ. ... (25 ส.ค. 2560)
การตรวจสอบความจำเป็นในการตราพระราชบัญญัติ ร่างพระราชบัญญัตินโยบายการกีฬาแห่งชาติ (11 ส.ค. 2560)
สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัตินโยบายการกีฬาแห่งชาติ (11 ส.ค. 2560)
ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมมาตรฐานผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา พ.ศ. .... (11 ส.ค. 2560)

หน้า : [1] 2 3 ถัดไป>>


sitemap แบบสำรวจความคิดเห็น Guest book e-Newletter poll
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | เว็บไซต์สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด

สงวนลิขสิทธิ์ 2557 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เลขที่ 4 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทร: 0-2283-1500 โทรสาร : 0-2356-0746 webmaster@mots.go.th