logo กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
เปลี่ยนขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดปกติ ตัวอักษรขนาดใหญ่ เว็บไซต์เวอร์ชั่นภาษาไทย English Version Twitter Facebook
หน้าหลัก >> เกี่ยวกับกระทรวง

เกี่ยวกับกระทรวง
ประวัติความเป็นมา
เครื่องหมายราชการประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
โครงสร้างและผู้บริหารกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ภารกิจหน้าที่ตามกฎหมาย
ยุทธศาสตร์และนโยบาย
แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี
คำรับรองและรายงานผลการปฏิบัติราชการ
ผลงานของกระทรวง
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล รายเดือน
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล รอบ 6 เดือน
กฏหมายกระทรวง
ประกาศคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
ความร่วมมือระหว่างประเทศ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต

หน้า : [1]


sitemap แบบสำรวจความคิดเห็น Guest book e-Newletter poll
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | เว็บไซต์สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด

สงวนลิขสิทธิ์ 2557 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เลขที่ 4 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทร: 0-2283-1500 โทรสาร : 0-2356-0746 webmaster@mots.go.th