logo กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
เปลี่ยนขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดปกติ ตัวอักษรขนาดใหญ่ เว็บไซต์เวอร์ชั่นภาษาไทย English Version Twitter Facebook


images
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
กระทรวงทรัพยาฯ ร่วมกับ กระทรวงท่องเที่ยวฯ แถลงข่าว และเปิดนิทรรศการ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการถ้ำแห่งชาติ  กระทรวงทรัพยาฯ ร่วมกับ กระทรวงท่องเที่ยวฯ แถลงข่าว และเปิดนิทรรศการ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการถ้ำแห่งชาติ
แถลงข่าวกิจกรรมการท่องเที่ยวเพื่อสิ่งแวดล้อม “The Eco Tourism Hero”  แถลงข่าวกิจกรรมการท่องเที่ยวเพื่อสิ่งแวดล้อม “The Eco Tourism Hero”
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาและเชื่อมโยงการค้าและการท่องเที่ยวในรูปแบบ Trade & Tourism Alliance (TTA)  พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาและเชื่อมโยงการค้าและการท่องเที่ยวในรูปแบบ Trade & Tourism Alliance (TTA)
รมว.ท่องเที่ยวฯ เปิดงานเทศกาลนมัสการปิดทองหลวงพ่อวัดไร่ขิง พร้อมสำรวจเส้นทาง Tourism for all  รมว.ท่องเที่ยวฯ เปิดงานเทศกาลนมัสการปิดทองหลวงพ่อวัดไร่ขิง พร้อมสำรวจเส้นทาง Tourism for all
อ่านทั้งหมด      
 


 

 

images
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกการเสนอราคางานจ้างซักทำความสะอาดพรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกการเสนอราคางานจ้างซักทำความสะอาดพรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง icon/new.gif
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างโครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว ภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียน กิจกรรมที่ 1 จัดกิจกรรม ASEAN Plus Three Tourism Youth Summit 2019 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ร่างประกาศประกวดราคาจ้างโครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว ภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียน กิจกรรมที่ 1 จัดกิจกรรม ASEAN Plus Three Tourism Youth Summit 2019 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างโครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียนในการจัดทำหนังสือการท่องเที่ยวเชิงศาสนาพุทธ (Buddhist Tourism) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ฉบับปรับปรุง) ร่างประกาศประกวดราคาจ้างโครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียนในการจัดทำหนังสือการท่องเที่ยวเชิงศาสนาพุทธ (Buddhist Tourism) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ฉบับปรับปรุง)
เอกสารชี้แจงแบบสอบถามประกวดโครงการจ้างค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพระบบสำนักงานอัตโนมัติ (Office Automation System) ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารชี้แจงแบบสอบถามประกวดโครงการจ้างค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพระบบสำนักงานอัตโนมัติ (Office Automation System) ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนมอเตอร์ปั๊มน้ำและตัวควบคุมการทำงานเครื่องปั๊มน้ำ อาคารด้านที่จอดรถสำนักงานรัฐมนตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนมอเตอร์ปั๊มน้ำและตัวควบคุมการทำงานเครื่องปั๊มน้ำ อาคารด้านที่จอดรถสำนักงานรัฐมนตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างอำนวยความสะดวกการรับรองคณะผู้แทนจากประเทศฟิลิปปินส์และผู้แทนประเทศไทย ภายใต้โครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและขับเคลื่อนความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวและกีฬา ตามกรอบความร่วมมือในระดับทวิภาคี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างอำนวยความสะดวกการรับรองคณะผู้แทนจากประเทศฟิลิปปินส์และผู้แทนประเทศไทย ภายใต้โครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและขับเคลื่อนความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวและกีฬา ตามกรอบความร่วมมือในระดับทวิภาคี
อ่านทั้งหมด     
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
 
images
รับสมัครเจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ 2 อัตรา ปฏิบัติงานที่กองการต่างประเทศ รับสมัครเจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ 2 อัตรา ปฏิบัติงานที่กองการต่างประเทศ
ประกาศบัญชีรายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติประเภทผู้แทนสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย ประกาศบัญชีรายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติประเภทผู้แทนสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย
ประกาศบัญชีรายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติประเภทผู้แทนสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด ประกาศบัญชีรายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติประเภทผู้แทนสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติหน้าที่กองกลาง กลุ่มพัฒนาบุคลากร ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติหน้าที่กองกลาง กลุ่มพัฒนาบุคลากร
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานทุนหมุนเวียนกองทุนช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานทุนหมุนเวียนกองทุนช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานสนับสนุนด้านงานบริหารทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานสนับสนุนด้านงานบริหารทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
อ่านทั้งหมด     
realnewsthailand


หน้าหลัก >> ปีท่องเที่ยววิถีไทย

ปีท่องเที่ยววิถีไทย
Amazing Thailand Tourism Year 2018 (CI Book Amazing Thailand Tourism Year 2018-low...)
Amazing Thailand Tourism Year 2018 (CI Book Amazing Thailand Tourism Year 2018.pdf)
Amazing Thailand Tourism Year 2018 (CI Book TAT 2018-create.ai)

หน้า : [1]
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
สถิตินักท่องเที่ยว
บัญชีประชาชาติด้านการท่องเที่ยว (TSA)
ASEAN THAILAND 2019
เทศกาลภาพยนตร์ต่างประเทศที่ถ่ายทำในประเทศไทย?
Thailand Tourism Directory
Thailand Tourism Intelligence Center
ข้อมูลจังหวัด
รายงานผลงานรอบ 1 ปี
นโยบายรัฐมนตรี
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สำนักงานปลัดได้รับมอบเกียรติบัตรในการพัฒนาระบบราชการ
ปฏิทินผู้บริหาร
VDO รายการเดินหน้าประเทศไทย
ศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
รายงานผลงานรอบ 1 ปี
ASEAN THAILAND 2019

sitemap แบบสำรวจความคิดเห็น Guest book e-Newletter poll
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | เว็บไซต์สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด

สงวนลิขสิทธิ์ 2557 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เลขที่ 4 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทร: 0-2283-1500 โทรสาร : 0-2356-0746 webmaster@mots.go.th