logo กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
เปลี่ยนขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดปกติ ตัวอักษรขนาดใหญ่ เว็บไซต์เวอร์ชั่นภาษาไทย English Version Twitter Facebook
หน้าหลัก >> ข่าวเด่นปลัดกระทรวง
ข่าวเด่นปลัดกระทรวง
พิธีลงนาม ข้อตกลงความร่วมมือ การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวในเขตทหาร กองทัพบก โครงการ “อาร์มี่แลนด์” (6 ธ.ค. 2561)
นายสันติ ป่าหวาย (รป.กก.) เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาจัมพ์โร้ปนานาชาติ“ASEAN Jump Rope Championship Bangkok 2018” และ “Thailand Jump Rope Open 2018” (29 พ.ย. 2561)
แถลงข่าวการแข่งขันฟุตบอลลีกเยาวชนแห่งชาติ ฤดูกาล 2018 – 2019 (29 พ.ย. 2561)
กิจกรรมการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเพื่อแก้ไขปัญหานักท่องเที่ยวประสบเหตุในประเทศไทย (29 พ.ย. 2561)
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมการประชุมสมัยที่ 109 ของ UNWTO executive council ณ บาห์เรน ร่วมกับเอกอัครราชทูตไทยประจำบาห์เรน และเลขาธิการ UNWTO (5 พ.ย. 2561)
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและคณะ เข้าพบ Mr. Nick Lombardo, Senior Vice President, Production บริษัท FOX Network Group เพื่อหารือการเข้ามาถ่ายทำภาพยนตร์ (3 พ.ย. 2561)
แถลงข่าวการจัดงาน “สัมผัสความงามแห่งชาติพันธุ์ มหัศจรรย์กลุ่มวัฒนธรรมล้านนาตะวันออก” (น่าน แพร่ พะเยา เชียงราย) (1 พ.ย. 2561)
กลุ่มศิลปิน BNK 48 ร่วมสนับสนุนการท่องเที่ยวและกีฬา ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของอาเซียน (31 ต.ค. 2561)
Digital Tourism Platforms พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยจากฐานราก (19 ต.ค. 2561)
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ชี้แจง กรณี “การจัดกิจกรรมออกกำลังกายวิ่งการกุศล” ชลบุรี (17 ต.ค. 2561)
แถลงข่าวสถานการณ์ท่องเที่ยว เดือนกันยายน 2561 (16 ต.ค. 2561)
Airbnb จับมือ B-STAY ส่งเสริมเจ้าของที่พักโฮมสเตย์ของชุมชน (5 ต.ค. 2561)
จับมือ 4 หน่วยงาน ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ (MOU) การท่องเที่ยวภูมิวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสวัสดิการบนพื้นที่สูง (26 ก.ย. 2561)
การประชุมเพื่อรายงานผลการดำเนินงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัด กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ 2561 (24 ก.ย. 2561)
การประชุมเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เส้นทางการท่องเที่ยวเชื่อมโยงระหว่างประเทศไทยกับประเทศกลุ่ม CLMV (14 ก.ย. 2561)
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแห่งราชอาณาจักรไทย และกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวสาธารณรัฐประชาชนจีนว่าด้วยความร่วมมือในการกำกับดูแลอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (10 ก.ย. 2561)
การประชุมคณะอนุกรรมการการท่องเที่ยวโดยชุมชน ครั้งที่ 3/2561 (3 ก.ย. 2561)
ประชุมสรุปประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พลศึกษา (22 ส.ค. 2561)
แถลงข่าวสถานการณ์การท่องเที่ยว เดือนกรกฎาคม 2561 (20 ส.ค. 2561)
สร้างความเชื่อมั่นนักท่องเที่ยวต่างชาติ “อำนวยความสะดวก Vat Refund” (23 ก.ค. 2561)
พิธีมอบป้ายเกียรติยศและเกียรติบัตรเมืองกีฬา (Sports City) (18 ก.ค. 2561)
แถลงข่าวสถานการณ์ท่องเที่ยว เดือนมิถุนายนปี 2561 (18 ก.ค. 2561)
ระดมสมองแก้ปัญหาท่องเที่ยว ย้ำ “สร้างภาพลักษณ์ความมั่นใจ” ทุกหน่วยต้องร่วมมือ (13 ก.ค. 2561)
ป.กก. ผลักดันท่องเที่ยวเชิงอาหาร จับมือ “เชฟชุมพล” สาธิตเมนูพิเศษจาก “สับปะรด” อุดหนุนเกษตรกรไทย (10 ก.ค. 2561)
การพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมท่องเที่ยวด้วยข้อมูลสถิติ (4 ก.ค. 2561)
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อดำเนินกิจกรรมการแข่งขันจัดทำข้อมูลดิจิทัล เพื่อการบริการด้านท่องเที่ยว ปี 2561 ครั้งที่ 1 (2 ก.ค. 2561)
ประชุมการท่องเที่ยวอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง Mekong Tourism Forum 2018 (26 มิ.ย. 2561)
นายทวีศักดิ์ วาณิชย์เจริญ (รป.กก.) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการบ้านรักคุณธรรม (21 มิ.ย. 2561)
กิจกรรมออกกำลังกายโยคะ เนื่องในวันโยคะสากล ครั้งที่ 4 (19 มิ.ย. 2561)
เดือนพฤษภาคม ปี 2561 นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติยังขยายตัวอย่างต่อเนื่อง มีอัตราการขยายตัวร้อยละ 6 (18 มิ.ย. 2561)
ก.ท่องเที่ยวฯ ร่วมมือ NIDA จัดทำนโยบายการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (14 มิ.ย. 2561)
นายสันติ ป่าหวาย (รป.กก.) เป็นประธานและกล่าวต้อนรับคณะนักท่องเที่ยวชาวจีน บริษัท Infinitus (China) Company Ltd. (M.I.C.E) (14 มิ.ย. 2561)
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง (7 มิ.ย. 2561)
ปลัดกีฬา ตรวจความพร้อม สนง. “ซุปเปอร์บอร์ด” ยัน นี่คือจุดเริ่มต้นที่ดีของ “ระบบพัฒนากีฬาชาติ” ที่เป็นรูปธรรม (1 มิ.ย. 2561)
แถลงข่าว การจัดงานโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย กิจกรรมสนับสนุนมวยไชยาสู่นานาชาติ (30 พ.ค. 2561)
มหากุศล ชลวิถี สมโภช 150 ปี คลองดำเนินสะดวก (25 พ.ค. 2561)
การตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1 (17 พ.ค. 2561)
พิธีแถลงข่าวการพิจารณาคัดเลือกเมืองกีฬา (Sports City) (15 พ.ค. 2561)
เดือนมีนาคม 2561 นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติขยายตัวร้อยละ 16 (18 เม.ย. 2561)
แถลงข่าวแรลลี่ 4 จังหวัด สัมผัสมนต์เสน่ห์ฝั่งอ่าวไทย (11 เม.ย. 2561)
ป.กก.ท่องเที่ยวลงพื้นที่ข้าวสารรณรงค์ “นักท่องเที่ยวขับขี่ปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์” (10 เม.ย. 2561)
การประชุมติดตามความก้าวหน้า ในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ไตรมาสที่ 2) (9 เม.ย. 2561)
เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2561 นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติขยายตัวร้อยละ 19 และนักท่องเที่ยวจีนขยายตัวสูงถึงร้อยละ 51 (21 มี.ค. 2561)
ปลัดกระทรวงฯ ลงพื้นที่ติดตาม พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี (5 มี.ค. 2561)
เสวนาพบปะในหัวข้อ "เว็บไซต์-แอพฯ Thailand Tourism Directory สนั่นโลกโซเชียล" (2 มี.ค. 2561)
ลงพื้นที่ “ดอนเมือง” ตรวจความพร้อมเตรียมรับมือนักท่องเที่ยวเทศกาลตรุษจีน (15 ก.พ. 2561)
ต้อนรับคณะนักแข่งรถจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลก (14 ก.พ. 2561)
ประชุมแนวทางการต่อยอดเศรษฐกิจชุมชนและการสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่ภาคอีสาน (10 ก.พ. 2561)
ก.ท่องเที่ยวจับมือรัฐ-เอกชน รับ นทท.ช่วงตรุษจีน คาดรายได้ทะลุ 4.8 หมื่นล้านบาท (9 ก.พ. 2561)
การประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการ ตามแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2560 - 2564) (7 ก.พ. 2561)
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวผู้เข้าปฏิบัติงานใหม่ (29 ม.ค. 2561)
ASEAN NTOs Meeting (23 ม.ค. 2561)
เปิดตัว “WWW.THAILANDTOURISMDIRECTORY.GO.TH : มาตรฐานใหม่ข้อมูลการท่องเที่ยวของประเทศไทย” (23 ม.ค. 2561)
ป.กก.แถลงข่าว สถานการณ์ท่องเที่ยว เดือนธันวาคม ปี 2560 (16 ม.ค. 2561)
ปลัดกระทรวงฯ ร่วมประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวง ครั้งที่ 1 (5 ม.ค. 2561)
ปลัดกระทรวงฯ เปิดการประชุมและบรรยายเกี่ยวกับอุปทานด้านการท่องเที่ยว (4 ม.ค. 2561)
ปลัดกระทรวงฯ เข้าตรวจเยี่ยมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำ ช่วงเทศกาลปีใหม่ (3 ม.ค. 2561)
ปลัดกระทรวงฯ เป็นประธานเปิดงานเชียงรายดอกไม้งาม ครั้งที่ 14 (3 ม.ค. 2561)
ปลัดกระทรวงฯ เป็นประธานเปิดการประชุมระดมความคิดเห็นประกอบการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาการท่องเที่ยวทางน้ำของไทย พ.ศ. 2560-2564 (27 ธ.ค. 2560)
"ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมท่องเที่ยวอาเซียน ครั้งที่ 37" (27 ธ.ค. 2560)
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ครั้งที่ 12/2560 (26 ธ.ค. 2560)
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ตรวจเยี่ยมโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น (22 ธ.ค. 2560)
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานการเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพการจัดทำข้อมูลสถิติด้านการท่องเที่ยวของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (21 ธ.ค. 2560)
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ลงพื้นที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาศปีใหม่ (20 ธ.ค. 2560)
ปลัดกระทรวงฯ ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการต้อนรับรองนายกรัฐมนตรี (12 ธ.ค. 2560)
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานการเปิดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมพลศึกษา ครบรอบ 84 ปี (10 ธ.ค. 2560)
ปลัดกระทรวงฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพ.ร.บ.ส่งเสริมมาตรฐานผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา พ.ศ. .... (7 ธ.ค. 2560)
ปลัดกระทรวงฯ ร่วมเป็นเกียรติในงานพิธีมอบรางวัลประจำปีของสมาพันธ์ฟุตบอลเอเชีย ประจำปี 2560 (30 พ.ย. 2560)
ปลัดกระทรวงฯ เป็นประธานการประชุมการส่งเสริมและการพัฒนาอำเภอคลองท่อม จ.กระบี่ (30 พ.ย. 2560)
ปลัดกระทรวงฯ เป็นประธานคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ครั้งที่ 11/2560 (28 พ.ย. 2560)
ปลัดกระทรวงฯ บันทึกเทปรายการ Money Easy (28 พ.ย. 2560)
ปลัดกระทรวงฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมมาตรฐานผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา พ.ศ. .... (27 พ.ย. 2560)
ปลัดกระทรวงฯ เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมต้อนรับรมว.ท่องเที่ยวและกีฬา (27 พ.ย. 2560)
ปลัดกระทรวงฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพ.ร.บ.นโยบายการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. ... (27 พ.ย. 2560)
ปลัดกระทรวงฯ เป็นประธานเปิดงาน Dinner Talk ในหัวข้อ "ท่องเที่ยวไทยเก๋ไก๋อย่างไร" (27 พ.ย. 2560)
ปลัดกระทรวงฯ บันทึกเทปรายการเดินหน้าประเทศไทย (23 พ.ย. 2560)
ปลัดกระทรวงฯ เป็นประธานมอบเครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อนำไปช่วยเหลือโรงเรียนที่ประสบอุทกภัย (20 พ.ย. 2560)
ปลัดกระทรวงฯ เป็นประธานในการแถลงข่าวสถานการณ์ท่องเที่ยวเดือนตุลาคม ปี 2560 (20 พ.ย. 2560)
ปลัดกระทรวงฯ เป็นประธานแถลงข่าววิ่งพลัด “มหาสมุทรสู่มหาสมุทร” ครั้งที่ 10 (20 พ.ย. 2560)
ปลัดกระทรวงฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. ส่งเสริมมาตรฐานผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา พ.ศ. ... (20 พ.ย. 2560)

หน้า : [1] 2 ถัดไป>>


sitemap แบบสำรวจความคิดเห็น Guest book e-Newletter poll
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | เว็บไซต์สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด

สงวนลิขสิทธิ์ 2557 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เลขที่ 4 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทร: 0-2283-1500 โทรสาร : 0-2356-0746 webmaster@mots.go.th