imagesข่าวสารจากซีไอโอ
กระทรวงการท่องเที่ยวฯ เดินหน้า ประชาสัมพันธ์และเตือนภัยด้านการท่องเที่ยว สร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยว พร้อมเปิดศูนย์ประสานงานช่วยเหลือนักท่องเที่ยวครบ 4 ภาค  กระทรวงการท่องเที่ยวฯ เดินหน้า ประชาสัมพันธ์และเตือนภัยด้านการท่องเที่ยว สร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยว พร้อมเปิดศูนย์ประสานงานช่วยเหลือนักท่องเที่ยวครบ 4 ภาค (27/02/2562)
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 นายสันติ ป่าหวาย รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานเปิดโครงการประชาสัมพันธ์และเตือนภัยด้านการท่องเที่ยว พร้อมกล่าวว่า “การท่องเที่ยว” เป็นอุตสาหกรรมภาคบริการที่มีบทบาทสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยเป็นอย่างมาก โดยในปี 2561 มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย จำนวน 38.28 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากปี 2560 คิดเป็นร้อยละ 7.54 โดยนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยสูงที่สุด 5 อันดับแรก
อ่านทั้งหมด     

สงวนลิขสิทธิ์ 2557 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เลขที่ 4 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทร: 0-2283-1500 โทรสาร : 0-2356-0746 webmaster@mots.go.th