มาตรการป้องกันควบคุมโรค

ขั้นตอนการเดินทางเข้าประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป


สถานะข้อมูล 15 พฤศจิกายน 2564
Status as of 15 Nov 2021


🔵 การเดินทางเข้าประเทศไทยโดยยกเว้นการกักตัว (สำหรับผู้เดินทางจากประเทศ/ พื้นที่ต้นทางที่กำหนด)
🔵 การเดินทางเข้าพื้นที่นำร่องท่องเที่ยว (Sandbox)ในประเทศไทย (สำหรับผู้เดินทางที่ฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ที่ผู้ผลิตวัคซีนกำหนด)
🔵 การเดินทางเข้าประเทศไทยโดยเข้าพักในสถานที่กักกันทางเลือก (Alternative Quarantine)

ข้อมูลสถานการณ์การท่องเที่ยวประเทศไทย

ที่มาข้อมูล : กองเศษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา สำนักงานปลัดกระทรวงกการท่องเที่ยวและกีฬา

THAILAND PASS การเดินทางเข้าประเทศไทย

มาตรฐาน SHA+

...

Blue Zone Sandbox

พื้นที่นำร่องท่องเที่ยว 17 จังหวัด

มาตรการป้องกันควบคุมโรคด้านกีฬา

เอกสารเผยแพร่ด้านการกีฬา

 1. 1. มาตรฐานการดำเนินการในสถานที่กักกันในรูปแบบเฉพาะองค์กร (Standard Operating Procedure (SOP) for Organizational Quarantine) การจัดการแข่งขันแบดมินตันระดับนานาชาติ BWF World Tour 2020 ระหว่างวันที่ 4 - 31 มกราคม 2564
 2. 2. การถอดบทเรียนการจัดการแข่งขันแบดมินตันระดับนานาชาติ "BWF World Tour 2020" 4 - 31 มกราคม 2564

ประกาศกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

 1. 1.ประกาศกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เรื่องคู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านการกีฬาเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 (ฉบับที่ 1) 14 ชนิดกีฬา ลงวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
 2. 2.ประกาศกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เรื่องคู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านการกีฬาเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 (ฉบับที่ 2) 46 ชนิดกีฬา ลงวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
 3. 3. ประกาศกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เรื่องคู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านการกีฬาเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 (ฉบับที่ 3) 31 ชนิดกีฬา ลงวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
 4. 4. ประกาศกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เรื่องคู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านการกีฬาเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 (ฉบับที่ 4) 2 ประเภทมหกรรมกีฬา ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
 5. 5. เอกสารเผยแพร่และคู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านการกีฬาเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 (ฉบับที่ 1) 14 ชนิดกีฬา
 6. 6. เอกสารเผยแพร่และคู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านการกีฬาเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 (ฉบับที่ 2) 46 ชนิดกีฬา
 7. 7.เอกสารเผยแพร่และคู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านการกีฬาเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 (ฉบับที่ 3) 31 ชนิดกีฬา
 8. 8. เอกสารเผยแพร่และคู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านการกีฬา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 (ฉบับที่ 4) 2 ประเภทมหกรรมกีฬา
 9. 9. แพลตฟอร์มการลงทะเบียนกิจกรรมด้านการกีฬา สปิริต
 10. 9.1 คู่มือการใช้งานการลงทะเบียนกิจกรรมด้านการกีฬา
 11. 10. แพลตฟอร์มการลงทะเบียน ไทยชนะ
 12. 11. กดไลค์เพจ "สปิริต" เพื่อติดตามข่าวสารต่างๆ ได้ที่ https://www.facebook.com/motsspirit/

ประกาศฯ แบบมีผู้ชม

 1. 1. ประกาศกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ด้านการแข่งขันกีฬาแบบมีผู้ชม (ฉบับที่ 1)
 2. 2. ประกาศกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ด้านการแข่งขันกีฬาแบบมีผู้ชม (ฉบับที่ 2)
 3. 3. เอกสารเผยแพร่และคู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านการกีฬา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตามประกาศกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ด้านการแข่งขันกีฬาแบบมีผู้ชม (ฉบับที่ 1)
 4. 4. เอกสารเผยแพร่และคู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านการกีฬา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตามประกาศกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ด้านการแข่งขันกีฬาแบบมีผู้ชม (ฉบับที่ 2)