มาตรการเดินทางเข้าประเทศไทยทางอากาศ ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 65 เป็นต้นไป

การเดินทางเข้าประเทศไทยทางอากาศ

Entry Measures into Thailand by Air travel

สามารถลงทะเบียนบน Thailand Pass ได้ตั้งแต่ 29 เม.ย. 2565 เวลา 00.01 น. (เวลาประเทศไทย)
มาตรการเดินทางเข้าประเทศไทยทางอากาศ ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 65 เป็นต้นไป มีดังนี้
 • กลุ่ม 1 - ผู้ได้รับวัคซีนครบตามข้อกำหนด

  • ลงทะเบียนในระบบ Thailand Pass
  • แนบเอกสารประกอบ ได้แก่ หนังสือเดินทาง เอกสารรับรองการได้รับวัคซีน และหลักฐานการมีประกันที่ครอบคลุมการรักษาพยาบาลในไทย วงเงินขั้นต่ำ 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ (สำหรับชาวต่างชาติ) (ไม่ต้องตรวจหาเชื้อโควิด-19 ทั้งก่อนเดินทางและเมื่อเดินทางถึงประเทศไทย)
 • กลุ่ม 2 - ผู้ไม่ได้รับวัคซีน/ได้รับวัคซีนไม่ครบตามข้อกำหนด

  • กรณี (1) หากมีผลตรวจ RT-PCR เป็นลบ ที่ออกภายใน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง

   • ลงทะเบียนในระบบ Thailand Pass
   • แนบเอกสารประกอบ ได้แก่ หนังสือเดินทาง ผลตรวจ RT-PCR ที่ออกภายใน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง (ต้องแนบบน Thailand Pass เท่านั้น)
   • แนบหลักฐานการมีประกันที่ครอบคลุมการรักษาพยาบาลในไทย วงเงินขั้นต่ำ 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ (สำหรับชาวต่างชาติ) (ไม่ต้องเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 เมื่อเดินทางมาถึงประเทศไทย)
   * ทั้งนี้ ผู้เดินทางที่ได้รับอนุมัติให้เดินทางเข้าไทยในรูปแบบ AQ เดิม จะต้องลงทะเบียนบน Thailand Pass อีกครั้ง หากประสงค์เดินทางเข้าไทยโดยยกเว้นการกักตัว
  • กรณี (2) เข้ากักกัน 5 วัน

   • ลงทะเบียนในระบบ Thailand Pass
   • แนบเอกสารประกอบ ได้แก่ หนังสือเดินทาง หลักฐานการชำระเงินค่าโรงแรมสำหรับกักกัน (Alternative Quarantine) จำนวน 5 วัน (พร้อมค่าตรวจ RT-PCR 1 ครั้ง)
   • แนบหลักฐานการมีประกันที่ครอบคลุมการรักษาพยาบาลในไทย วงเงินขั้นต่ำ 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ (สำหรับชาวต่างชาติ)
   • รับการตรวจ RT-PCR ในวันที่ 4-5 (ไม่ต้องตรวจก่อนเดินทางมาไทย)
   * ทั้งนี้ สำหรับผู้เดินทางที่ได้รับอนุมัติ Thailand Pass ก่อนหน้านี้แล้ว สามารถใช้ QR Code ที่ได้รับแล้วในการเดินทางได้ โดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่
** Registration on Thailand Pass starts on 29 April 2022 (00.01 hrs Thailand Time)
From 1 May 2022, travelers entering Thailand by air will be subject to new entry measures, as follows;
 • 1. Fully Vaccinated Persons must :

  • Register on Thailand Pass
  • Attach required documents including passport, certificate of vaccination
  • Attach proof of insurance with at least 10,000 USD coverage for medical treatments in Thailand (for non-Thais only) (COVID-19 test, both prior to and after arriving in Thailand, is no longer required)
 • 2. Unvaccinated Persons

  • (Option 1 - Exemption from quarantine) Travelers with a negative RT-PCR test result issued within 72 hours before traveling must :

   • Register on Thailand Pass
   • Attach required documents including passport, and COVID-19 RT-PCR test result issued within 72 hours before traveling (must attach on Thailand Pass only)
   • Attach proof of insurance with at least 10,000 USD coverage for medical treatments in Thailand (for non-Thais only) (Any COVID-19 test after arriving in Thailand is not required)
   PLEASE NOTE Travelers who have been approved to enter Thailand under AQ scheme but wish to enter Thailand under exemption from quarantine must re-apply on Thailand Pass.
  • (Option 2 - Quarantine) Travelers who cannot undergo an RT-PCR test result within 72 hours before traveling or wish to be quarantined must :

   • Register on Thailand Pass
   • Attach required documents including passport, Alternative Quarantine (AQ) hotel confirmation for 5 days (including 1 RT-PCR test)/li>
   • Attach proof of insurance with at least 10,000 USD coverage for medical treatments in Thailand (for non-Thais only)
   • undergo an RT-PCR test on Day 4 - 5 in Thailand during the mandatory 5-day quarantine at AQ hotel
   PLEASE NOTE Travelers whose Thailand Pass have already been issued can travel with the issued QR Code and do not need to register for new Thailand Pass.
... ... ... ... ... ...

THAILAND PASS การเดินทางเข้าประเทศไทย

มาตรฐาน SHA+

Blue Zone Sandbox

พื้นที่นำร่องท่องเที่ยว 17 จังหวัด

มาตรการป้องกันควบคุมโรคด้านกีฬา

เอกสารเผยแพร่ด้านการกีฬา

 1. 1. มาตรฐานการดำเนินการในสถานที่กักกันในรูปแบบเฉพาะองค์กร (Standard Operating Procedure (SOP) for Organizational Quarantine) การจัดการแข่งขันแบดมินตันระดับนานาชาติ BWF World Tour 2020 ระหว่างวันที่ 4 - 31 มกราคม 2564
 2. 2. การถอดบทเรียนการจัดการแข่งขันแบดมินตันระดับนานาชาติ "BWF World Tour 2020" 4 - 31 มกราคม 2564

ประกาศกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

 1. 1.ประกาศกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เรื่องคู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านการกีฬาเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 (ฉบับที่ 1) 14 ชนิดกีฬา ลงวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
 2. 2.ประกาศกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เรื่องคู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านการกีฬาเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 (ฉบับที่ 2) 46 ชนิดกีฬา ลงวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
 3. 3. ประกาศกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เรื่องคู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านการกีฬาเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 (ฉบับที่ 3) 31 ชนิดกีฬา ลงวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
 4. 4. ประกาศกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เรื่องคู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านการกีฬาเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 (ฉบับที่ 4) 2 ประเภทมหกรรมกีฬา ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
 5. 5. เอกสารเผยแพร่และคู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านการกีฬาเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 (ฉบับที่ 1) 14 ชนิดกีฬา
 6. 6. เอกสารเผยแพร่และคู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านการกีฬาเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 (ฉบับที่ 2) 46 ชนิดกีฬา
 7. 7.เอกสารเผยแพร่และคู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านการกีฬาเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 (ฉบับที่ 3) 31 ชนิดกีฬา
 8. 8. เอกสารเผยแพร่และคู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านการกีฬา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 (ฉบับที่ 4) 2 ประเภทมหกรรมกีฬา
 9. 9. แพลตฟอร์มการลงทะเบียนกิจกรรมด้านการกีฬา สปิริต
 10. 9.1 คู่มือการใช้งานการลงทะเบียนกิจกรรมด้านการกีฬา
 11. 10. แพลตฟอร์มการลงทะเบียน ไทยชนะ
 12. 11. กดไลค์เพจ "สปิริต" เพื่อติดตามข่าวสารต่างๆ ได้ที่ https://www.facebook.com/motsspirit/

ประกาศฯ แบบมีผู้ชม

 1. 1. ประกาศกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ด้านการแข่งขันกีฬาแบบมีผู้ชม (ฉบับที่ 1)
 2. 2. ประกาศกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ด้านการแข่งขันกีฬาแบบมีผู้ชม (ฉบับที่ 2)
 3. 3. เอกสารเผยแพร่และคู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านการกีฬา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตามประกาศกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ด้านการแข่งขันกีฬาแบบมีผู้ชม (ฉบับที่ 1)
 4. 4. เอกสารเผยแพร่และคู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านการกีฬา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตามประกาศกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ด้านการแข่งขันกีฬาแบบมีผู้ชม (ฉบับที่ 2)