logo กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
เปลี่ยนขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดปกติ ตัวอักษรขนาดใหญ่ เว็บไซต์เวอร์ชั่นภาษาไทย English Version Twitter Facebook
หน้าหลัก >> ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าโครงการเช่าวงจรสื่อสารและเชื่อมต่อสัญญาณเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกการเสนอราคาจ้างโครงการจ้างบำรุงรักษา ซ่อมแซม และแก้ไขเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายและอุปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการจ้างดูแลบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีคัดเลือก
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาเอกชนปฏิบัติศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาเอกชนปฏิบัติศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาเอกชนปฏิบัติศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาเอกชนปฏิบัติศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาเอกชนปฏิบัติศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาเอกชนปฏิบัติศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกการเสนอราคาจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานของกลุ่มนิติการ จำนวน 3 ราย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสป.กก. (ราชดำเนิน) และบริเวณโดยรอบ และศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธ.ค.2550 อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 3 ในส่วนที่เป็นพื้นที่ปฏิบัติงานของสป.กก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีคัดเลือก
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกการเสนอราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสป.กก. (ราชดำเนิน) และบริเวณโดยรอบ และอาคาสป.กก. (อาคารสถาบันการพลศึกษาเดิม) ภายในกรมพลศึกษา สนามกีฬ่าแห่งชาติ และบริเวณโดยรอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน จำนวน 11 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสป.กก. (ราชดำเนินนอก) และบริเวณโดยรอบและอาคารสป.กก. (อาคารสถาบันการพลศึกษาเดิม) ภายในกรมพลศึกษาและบริเวณโดยรอบ จำนวน 2 แห่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน ณ ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว จำนวน 32 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินกิจกรรมจัดทำสื่อ สิ่งพิมพ์ เพื่อประชาสัมพันธ์ กองทุนช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานสนับสนุนงานด้านพัสดุ บัญชี และบริหารงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกการเสนอราคาเช่าวงจรสื่อสารและเชื่อมต่อสัญญาณเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ณ ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกการเสนอราคาเช่าวงจรสื่อสารและเชื่อมต่อสัญญาณเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ณ ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ท่าอากาศยานดอนเมืือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกการเสนอราคาจ้างดำเนินโครงการเสริมสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬาด้วยสื่อวีดิทัศน์ (Video Presentation) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ถัดไป>>


sitemap แบบสำรวจความคิดเห็น Guest book e-Newletter poll
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | เว็บไซต์สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด

สงวนลิขสิทธิ์ 2557 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เลขที่ 4 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทร: 0-2283-1500 โทรสาร : 0-2356-0746 webmaster@mots.go.th