images/article/news11599/n20190521_11599.jpg พิธีปิดการประชุมสัมมนาเจ้าหน้าที่พลศึกษาทั่วประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2562
วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 นาวาตรีวรวิทย์ เตชะสุภากูร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา(ผช.รมต.) มอบนโยบายและเป็นประธานในพิธีปิดการประชุมสัมมนาเจ้าหน้าที่พลศึกษาทั่วประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2562 เรื่อง บทบาทหน้าที่ในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวและกีฬาในพื้นที่ โดยมี ดร.สันติ ป่าหวาย อธิบดีกรมพลศึกษา ผู้บริหารกรมพลศึกษา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พลศึกษา ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารอำนวยการ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 60 พรรษา จังหวัดปทุมธานี
images/article/news11598/n20190518_11598.jpg ผช.รมต.ท่องเที่ยวฯ ร่วมงานประเพณีบวชนาคช้าง จ.สุรินทร์
วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 นาวาตรี วรวิทย์ เตชะสุภากูร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมงานประเพณีบวชนาคช้าง ประจำปี 2562 ณ วัดแจ้งสว่าง บ้านตากลาง ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ โดยมี ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสุรินทร์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุรินทร์ ให้การต้อนรับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) ร่วมกับจังหวัดสุรินทร์ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ร่วมจัดงานประเพณีบวชนาคช้าง ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 16 - 18 พฤษภาคม 2562 ณ วัดแจ้งสว่าง บ้านตากลาง ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมวิถีชีวิตของ ชาวกวย คนเลี้ยงช้างและขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป รวมทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสุรินทร์
images/article/news11595/n20190516_11595.jpg พิธีเปิดสถานที่ทำการสถานีตำรวจท่องเที่ยว 2
วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 บริเวณพื้นที่สวนหลวงราชินี 19 ไร่ หัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นาวาตรี วรวิทย์ เตชะสุภากูร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีเปิดสถานที่ทำการสถานีตำรวจท่องเที่ยว 2 กองกำกับการ 1 กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว 3 เพื่อให้บริการความสะดวกและความปลอดภัยนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติครอบคลุมทั้งพื้นที่ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ – อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
อ่านทั้งหมด