images/article/news11813/n20190710_11813.jpg แถลงข่าวการแข่งขันแบดมินตัน "โตโยต้าไทยแลนด์โอเพ่น 2019"
วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 นาวาตรี วรวิทย์ เตชะสุภากูร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมแถลงข่าวการแข่งขันแบดมินตัน "โตโยต้าไทยแลนด์โอเพ่น 2019" ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทัวร์นาเมนต์ระดับเอชเอสบีซี บีดับเบิ้ลยูเอฟเวิร์ลทัวร์ ซูเปอร์ 500 โดยมีคุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล นายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์, ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ผู้ให้การสนับสนุนและแขกผู้เกียรติร่วมแถลงข่าว ณ โรงแรมอโนมาแกรนด์ กทม.
images/article/news11808/n20190709_11808.jpg ผช.รมต.ท่องเที่ยวฯ เป็นประธานการประชุมติดตามขับเคลื่อนและรายงานผลการปฏิรูปตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติด้านการท่องเที่ยวและด้านศักยภาพการกีฬา
วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. นาวาตรี วรวิทย์ เตชะสุภากูร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานการประชุมติดตามขับเคลื่อนและรายงานผลการปฏิรูปตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติด้านการท่องเที่ยว ตามรัฐธรรมนูญ ม. 270 ณ ห้องประชุม 2 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย ป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดจากกิจกรรมท่องเที่ยวทุกมิติ โดยอาศัยเครือข่ายความร่วมมือจากทุกภาคีที่เกี่ยวข้องรวมถึงอาสาสมัครด้านการท่องเที่ยวทั่วประเทศ จากนั้นช่วงบ่าย นาวาตรี วรวิทย์ เตชะสุภากูร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานการประชุมติดตามขับเคลื่อนและรายงานผลการปฏิรูปตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติด้านศักยภาพการกีฬา ตามรัฐธรรมนูญ ม.270 โดยมีเป้าหมายเช่น ให้คนไทยออกกำลังกายและเล่นกีฬาและนันทนาการอย่างสม่ำเสมอ ให้ได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ภายในปี 2565 รวมถึงให้นักกีฬาไทยประสบความสำเร็จในมหกรรมกีฬาระดับนานาชาติโดยรวม ไม่ต่ำกว่า อันดับ 7 ในเอเชีย โดยจะมุ่งพัฒนาบุคลากรทุกด้าน รวมถึงด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาให้ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น
images/article/news11809/n20190710_11809.jpg โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามัน
วันที่ 29 มิถุนายน 2562 นาวาตรี วรวิทย์ เตชะสุภากูร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา(ผช.รมต.) เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมส่งเสริมการขายภายในประเทศ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน ของเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามัน ประจำปี 2562 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
อ่านทั้งหมด