images/article/news11376/n20190227_11376.jpg กระทรวงการท่องเที่ยวฯ เดินหน้า ประชาสัมพันธ์และเตือนภัยด้านการท่องเที่ยว สร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยว พร้อมเปิดศูนย์ประสานงานช่วยเหลือนักท่องเที่ยวครบ 4 ภาค
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 นายสันติ ป่าหวาย รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานเปิดโครงการประชาสัมพันธ์และเตือนภัยด้านการท่องเที่ยว พร้อมกล่าวว่า “การท่องเที่ยว” เป็นอุตสาหกรรมภาคบริการที่มีบทบาทสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยเป็นอย่างมาก โดยในปี 2561 มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย จำนวน 38.28 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากปี 2560 คิดเป็นร้อยละ 7.54 โดยนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยสูงที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ จีน มาเลเซีย เกาหลีใต้ ลาว และญี่ปุ่น ในปี 2561 ภาคการท่องเที่ยวสร้างรายได้รวมกว่า 3.08 ล้านล้านบาท ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ 9.04 ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 18.13 ของผลิตภัณฑ์ มวลรวมภายในประเทศ (GDP) โดยประเทศที่สร้างรายได้มากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ จีน รัสเซีย มาเลเซีย สหรัฐอเมริกา และเกาหลีใต้ นอกจากนี้ภาคการท่องเที่ยวยังสร้างการจ้างงานกว่า 4.38 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 11.59 ของการจ้างงานของประเทศ ดังนั้น การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของจำนวนนักท่องเที่ยวทำให้ภาครัฐต้องให้ความสำคัญในด้านความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว ซึ่งปัจจุบันกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามีศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว จำนวน 17 ศูนย์ และศูนย์ประสานงานช่วยเหลือนักท่องเที่ยว อีกจำนวน 61 ศูนย์ มีบุคลากรปฏิบัติงานทั้งหมดจำนวน 260 คน
images/article/news11333/n20190213_11333.jpg ก.ท่องเที่ยว ชี้!! มาตรฐานความปลอดภัยการท่องเที่ยวทางทะเลของไทย
จากกรณีสื่อโซเชียลมีเดียของจีน ตั้งคำถามถึง “มาตรฐานความปลอดภัยในการท่องเที่ยวทางทะเลในประเทศไทยว่า มีการปรับปรุงหรือไม่ เนื่องจากในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวชาวจีนประสบอุบัติเหตุทางน้ำและเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก หลังเกิดเหตุการณ์นักท่องเที่ยวชาวจีนประสบเหตุเรือล่มที่บริเวณใกล้เกาะเสม็ด จ.ระยอง ทำให้นักท่องเที่ยวต้องลอยคอกลางทะเลนานนับชั่วโมง และเหตุการณ์เรือล่มในทะเลที่ จ.ภูเก็ต เป็นอุบัติเหตุเรือล่มที่เกิดขึ้น 2 ครั้งในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา
images/article/news11326/n20190211_11326.jpg พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง “ความร่วมมือเสริมสร้างการรับรู้สู้ชุมชน เสริมสร้างการรับรู้ให้ประชาชน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 นายทวีศักดิ์ วาณิชย์เจริญ รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง “ความร่วมมือเสริมสร้างการรับรู้สู้ชุมชน เสริมสร้างการรับรู้ให้ประชาชน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ร่วมกับ 22 หน่วยงาน โดยมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานสักขีพยาน เพื่อเร่งรัดการดำเนินการสร้างการรับรู้ให้ประชาชนในท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเป็นประเทศไทย 4.0 รวมถึงนโยบายต่าง ๆ ของรัฐบาล และเพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายสร้างการรับรู้สู่ชุมชนเกิดผลเป็นรูปธรรม
อ่านทั้งหมด