images/article/news10968/n20181105_10968.jpg ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมการประชุมสมัยที่ 109 ของ UNWTO executive council ณ บาห์เรน ร่วมกับเอกอัครราชทูตไทยประจำบาห์เรน และเลขาธิการ UNWTO
วันที่ 31 ตุลาคม 2561 ณ กรุงมานามา บาห์เรน นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวในที่ประชุมคณะมนตรีบริหารองค์การการท่องเที่ยวโลก ครั้งที่ 109 (109th Session of UNWTO Executive council) เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของ UNWTO และการยกระดับการท่องเที่ยวให้เป็นการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ ว่า ประเทศไทยได้ใช้การท่องเที่ยวเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต กระจายรายสู่ชุมชนฐานราก ผ่านทางการท่องเที่ยวเชิงอาหาร (Gastronomy Tourism) การท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sports Tourism) และส่งเสริมให้เกิดการลงทุนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน
images/article/news10961/n20181103_10961.jpg ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและคณะ เข้าพบ Mr. Nick Lombardo, Senior Vice President, Production บริษัท FOX Network Group เพื่อหารือการเข้ามาถ่ายทำภาพยนตร์
วันที่ 2 พ.ย. 61 เวลา 10.00 น. ตามเวลาท้องถิ่นลอสแองเจลลิส ปกก. และคณะ เข้าพบ Mr. Nick Lombardo, Senior Vice President, Production บริษัท FOX Network Group เพื่อหารือการเข้ามาถ่ายทำภาพยนตร์ เรื่องเว้ เนื้อหาเกี่ยวกับสงครามเวียดนาม โดยทางบริษัท FOX กล่าวว่าบุคลากรด้านการผลิตภาพยนตร์ในประเทศไทยมีความเชี่ยวชาญ มีความพร้อม และการอำนวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่ทำให้ประเทศไทยมีความได้เปรียบกว่าประเทศอื่น รวมถึงมาตรการ Incentive ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ช่วยดึงดูดให้ไปถ่ายทำภาพยนตร์ในประเทศไทย
images/article/news10960/n20181101_10960.jpg แถลงข่าวการจัดงาน “สัมผัสความงามแห่งชาติพันธุ์ มหัศจรรย์กลุ่มวัฒนธรรมล้านนาตะวันออก” (น่าน แพร่ พะเยา เชียงราย)
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ณ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายสันติ ป่าหวาย รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานแถลงข่าวการจัดงาน “สัมผัสความงามแห่งชาติพันธุ์ มหัศจรรย์กลุ่มวัฒนธรรมล้านนาตะวันออก” (น่าน แพร่ พะเยา เชียงราย) ร่วมด้วย นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน นายภาณุวัชร์ อันสนธิ์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดน่าน นางนาถนรี ธนะปัญโญ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแพร่ นายคมสันต์ สุมะนาถ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย โดยกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 9 - 11 พฤศจิกายน นี้ ณ กาดข่วงเมืองน่าน จ.น่าน
อ่านทั้งหมด