images/article/news10421/n20180517_10421.jpg การตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1
วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 นายสันติ ป่าหวาย รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, นายอักษร แสนใหม่ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมเปิดการประชุมตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1 (เขตตรวจราชการที่ 1 - 5 และ 9) โดยมีนายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี กล่าวต้อนรับ ณ ห้องประชุมโรงแรมศุภาลัย ป่าสัก รีสอร์ท แอนด์ สปา
images/article/news10409/n20180515_10409.jpg พิธีแถลงข่าวการพิจารณาคัดเลือกเมืองกีฬา (Sports City)
วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา(ป.กก.), นายสังเวียน บุญโต รองผู้ว่าฯกกท., นายทรงกลด สว่างวงศ์ รองผู้ว่าฯ จ.ปัตตานี ช่วยราชการสำนักงานกระทรวงมหาดไทย, นายจุตินันท์ ภิรมย์ภักดี ประธานคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทย ร่วมกันแถลงข่าวการพิจารณาคัดเลือกเมืองกีฬา (Sports City) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่ห้องเธียเตอร์ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย
images/article/news10351/n20180418_10351.jpg เดือนมีนาคม 2561 นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติขยายตัวร้อยละ 16
วันที่ 18 เมษายน 2561 ณ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา(ป.กก.) กล่าวแถลงข่าว สถานการณ์ท่องเที่ยว เดือนมีนาคม ปี 2561 ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ท่องเที่ยวชาวต่างชาติ และสถานการณ์ท่องเที่ยวไทยเที่ยวไทย โดยมีสาระสำคัญดังนี้
อ่านทั้งหมด