คลิป VDO กระทรวง

รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพื้นที่การจัดการขยะ เกาะสมุย

รมว.ท่องเที่ยว

รมว.พิพัฒน์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562

วันที่ 5 ธันวาคม

รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา เยี่ยมชมนิทรรศการเสด็จฯ เลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค

วันที่ 29 ตุลาคม 2562 ณ ท้องสนามหลวง เวลา 17.30 น. นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานเยี่ยมชมนิทรรศการองค์ความรู้เกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุ

รมว.พิพัฒน์ รับนโยบายด้านกีฬา ใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาคว้าเจ้าซีเกมส์ จากพล.อ.ประวิตร (รนรม.)

วันที่ 28 ตุลาคม

"2 กระทรวง ร่วมมือส่งเสริมทุกวัยใส่ใจออกกำลังกาย"

วันที่ 28 ตุลาคม 2562 (09.00 น.) นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และ นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมเป็นพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย ด้าน

รมว.พิพัฒน์ ตรวจสถานที่เตรียมความพร้อมการแข่งขันขี่ม้ารายการ Princess's Cup Thailand 2019

วันที่ 24 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงาน Princess's Cup Thailand 2019 ครั้งที่ 3/2562 โดยมีนายโชติ ตราชู ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วย

รมว.พิพัฒน์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดบริเวณเส้นทางรถไฟหัวลำโพง

วันที่ 23 ตุลาคม

รมว.พิพัฒน์ กระตุ้นการท่องเที่ยวกับโครงการ

วันที่ 16 ตุลาคม 2562 นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวต่อสื่อมวลชนว่า "มาตรการของ

ครบรอบ 17 ปี การสถาปนา ก.ท่องเที่ยวและกีฬา รมว.พิพัฒน์ ประกาศ พร้อมขึ้นชั้น

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ถือกำเนิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2545 ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พร้อมๆ กับกระทรวงน้องใหม่ในขณะนั้นอีก 5 กระทรวง ได้แก่ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระ