จังหวัดเลย

17 เมษายน 2561

     เมื่อเวลา 19.00 น. วันที่ 14 เม.ย.61 ณ วัดศรีโพธิ์ชัย ต.แสงภาพ อ.นาแห้ว จ.เลย นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผวจ.เลย เป็นประธานเปิดงานแห่ต้นดอกไม้บ้านแสงภา  ต.แสงภา อ.นาแห้ว จ.เลย หนึ่งเดียวในโลก ประเพณี วัฒนธรรมที่มีมาอย่างยาว สืบทอดกันมาแต่โบราณกว่า 400 ปี ที่ชาวแสงภาช่วยกันรักษาไว้ ไม่ให้เสื่อมสลายไปตามกาลเวลา โดยมีพี่น้องประชาชนชาวไทย และชาวบ้านบ่อแตน สปป.ลาว นทท.จำนวนมากร่วมงานอันยิ่งใหญ่ประเพณีแห่ต้นดอกไม้ ที่วัดศรีโพธิ์ชัย เป็นประเพณีเก่าแก่ของชาวบ้านอำเภอนาแห้ว ที่เตร่งตรัดปฏิบัติสืบต่อกันมานานกว่า 400 ปี เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ตามหลักความเชื่อทางพระพุทธศาสนา ที่ชาวพุทธส่วนใหญ่บูชาพระรัตนตรัยด้วยดอกไม้ โดยทำพานพุ่มบายศรีดอกไม้พัฒนากลายมาเป็นต้นดอกไม้ ที่ทำโครงด้วยไม้ไผ่  และดอกไม้ที่หาง่ายในท้องถิ่น นำมาประดับประดาอย่างสวยงาม แต่ละต้นมีขาดเล็กใหญ่ ตั้งแต่ 1 เมตร-20 เมตร ถ้าเป็นต้นดอกไม้ต้นใหญ่ มีน้ำหนักมาก จะต้องใช้คนหาม 4 คน ถ้าเป็นต้นดอกไม้ใหญ่ต้องใช้คนหาม 6-10 คน จากนั้นนำไปแห่รอบพระอุโบสถจำนวน 3 รอบ โดยมีการโยกต้นดอกไม้ตามจังหวะชาวบ้านมีความเชื่อว่า การนำดอกไม้มาบูชาพระรัตนตรัย จะทำให้อยู่ดีมีสุข ฝนตกต้องตามฤดูกาล พื้นที่การเกษตรไร่นานาอุดมสมบูรณ์ บ้านเมืองมีความร่มเย็นเป็นสุข ปราศจากโรค ภัย ไข้ เจ็บ สัตว์เลี้ยง ขยายดอกออกผลสมบูรณ์ เป็นศิริมงคลแก่ตนเอง ครอบครัว งานประเพณีแห่ต้นดอกไม้  จัดขึ้นทุกปีในวันที่ 14 เม.ย. เวลาประมาณ 19.00น.
แชร์บทความ :