สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

: [email protected]

: 02-356-0702


กรมการท่องเที่ยว

: [email protected]

: 02-141-3161


การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

: [email protected]

: 093-592-4545, 02-250-5500 ต่อ 2515-2519, 2526-2529, 2539


กรมพลศึกษา

: [email protected]

: 02-214-0120 ต่อ 2102


การกีฬาแห่งประเทศไทย
  • สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปาง

  • : [email protected]

    : 054-223048


    มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
  • มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง

  • : [email protected]

    : 054-218311