ติดต่องานสารบรรณ หน่วยงานภายในกระทรวง

29 มิถุนายน 2564


สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

: [email protected]

: 02-356-0702


กรมการท่องเที่ยว

: [email protected]

: 02-141-3161


การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

: [email protected]

: 093-592-4545, 02-250-5500 ต่อ 2515-2519, 2526-2529, 2539


กรมพลศึกษา

: [email protected]

: 02-214-0120 ต่อ 2102


การกีฬาแห่งประเทศไทย
 • สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปาง

 • : [email protected]

  : 054-223048


  มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
 • มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง

 • : [email protected]

  : 054-218311

  แชร์บทความ :