รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (นางสาวดารณี ลิขิตวรศักดิ์)

3 ธันวาคม 2561

นางสาวดารณี ลิขิตวรศักดิ์
(Miss Daranee Likhitworasak)
รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
(Deputy Permanent Secretary)
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงระดับกระทรวง ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
(Ministry Chief Information Officer : MCIO)

โทร. 023560671 , 022831500 ต่อ 1563
โทรสาร -
e-mail : lee_buay@hotmail.com

แชร์บทความ :