ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (-ว่าง-)

13 พฤศจิกายน 2561


-ว่าง-
(-ว่าง-)
ผู้ช่วยปลัดกระทรวง
(Assistant Permanent Secretary)
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับกรมของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
(Department Chief Information Officer : DCIO)

โทร. 022831647
โทรสาร -
e-mail : mongkon_w@tourism.go.th


แชร์บทความ :