ผู้ตรวจราชการกระทรวง (นางสาววันทนา แจ้งประจักษ์)

15 พฤศจิกายน 2561

นางสาววันทนา แจ้งประจักษ์
(Miss Wantana Jangorajak)
ผู้ตรวจราชการกระทรวง
(Insepector General)

โทร. 023560671 , 022831500 ต่อ 1611
โทรสาร -
e-mail : ipt.mots@gmail.com

แชร์บทความ :