คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านการกีฬาเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

3 กรกฎาคม 2563

ประกาศฯ สำหรับสถานที่ออกกำลังกายประเภทฟิตเนส
ประกาศฯ สำหรับการจัดการแข่งขันกีฬาและมหกรรมกีฬาเอกสารเผยแพร่ด้านการกีฬา


ประกาศกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

9. แพลตฟอร์มการลงทะเบียนกิจกรรมด้านการกีฬา สปิริต
ประกาศฯ แบบมีผู้ชม

5. เอกสารเผยแพร่และคู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านการกีฬา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตามประกาศกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ด้านการแข่งขันกีฬาแบบมีผู้ชม (ฉบับที่ 3)


แชร์บทความ :