คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านการกีฬาเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

3 กรกฎาคม 2563

ประกาศฯ สำหรับสถานที่ออกกำลังกายประเภทฟิตเนส
ประกาศฯ สำหรับการจัดการแข่งขันกีฬาและมหกรรมกีฬาเอกสารเผยแพร่ด้านการกีฬา


ประกาศกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

9. แพลตฟอร์มการลงทะเบียนกิจกรรมด้านการกีฬา สปิริต
ประกาศฯ แบบมีผู้ชมแชร์บทความ :