โครงสร้างหน่วยงาน

3 มิถุนายน 2565

สำนักงานรัฐมนตรี
สำนักงานปลัดกระทรวง
 
กรมการท่องเที่ยว
กรมพลศึกษา
 
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
 
กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว
การกีฬาแห่งประเทศไทย
 
 
องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ
เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน(องค์การมหาชน)แชร์บทความ :