รายงานงบทดลอง

12 มกราคม 2567

รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2566รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายงวด 1-16 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ณ 30 กันยายน 2566


รายงานงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2566


รายงานงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2566


รายงานงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2566


รายงานงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2566


รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2566


รายงานงบทดลองประจำเดือนเมษายน 2566


รายงานงบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2566


รายงานงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566


รายงานงบทดลองประจำเดือนมกราคม 2566


รายงานงบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2565


รายงานงบการเงินระดับกระทรวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา


รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา


รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2565
รายงานงบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2565


รายงานงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565
รายงานงบทดลองประจำเดือนมกราคม 2565
รายงานงบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2564
รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2564รายงานงบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2563

แชร์บทความ :