การประชุม UNWTO ณ กรุงทิมพู ราชอาณาจักรภูฏาน

25 มิถุนายน 2562

          ผู้แทนกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นำโดย นางสาวดารณี ลิขิตวรศักดิ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง เข้าร่วมการประชุม Joint Meeting of the UNWTO Commission for East Asia and the Pacific (CAP) and the UNWTO Commission for South Asia (CSA) ครั้งที่ 31 และการประชุม UNWTO Regional Conference on Sustainable Development through Tourism ระหว่างวันที่ 3 - 5 มิถุนายน 2562 ณ กรุงทิมพู ราชอาณาจักรภูฏาน
แชร์บทความ :