กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมการประชุมสภาผู้บริหารองค์การการท่องเที่ยวโลก ครั้งที่ 110 ณ กรุงบากู สาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน

25 มิถุนายน 2562

          ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มอบหมายให้ นายอนันต์ วงศ์เบญจรัตน์ รองปลัดกระทรวง  เป็นผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมสภาผู้บริหารองค์การการท่องเที่ยวโลก ครั้งที่ 110  (UNWTO Executive Council 110th session) ระหว่างวันที่ 16-19 มิถุนายน 2019 ณ กรุงบากู สาธารณรัฐอาเซอร์ไบจานโดยเมื่อวันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นรองประธานคนที่ 2 ทำหน้าที่ดำเนินการประชุมในวาระต่างๆ ที่ประธานมอบหมาย โดยมีประธานจากแซมเบีย และรองประธานคนที่ 1 จากอาร์เจนตินา การประชุมครั้งนี้ มีประเด็นที่สำคัญ อาทิ Tourism Tech Adventure, Gastronomy , Innovation และกิจกรรมต่างๆ ใน UNWTO Academy รวมถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยวในปี 2020 (Urban Tourism 2020)นอกจากนี้ ประเทศไทยยังดำรงตำแหน่งในฐานะประธาน ในการพิจารณาคัดเลือกหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ เข้าเป็นสมาชิกสมทบของ UNWTO (Affiliate Membership) โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ 38 องค์กร เข้าเป็นสมาชิกสมทบรายใหม่ในปีนี้
แชร์บทความ :