ประชุมระดับรัฐมนตรี G20 ด้านการท่องเที่ยว

31 ตุลาคม 2562

          นายพิพัฒน์  รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้เข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรี G20 ด้านการท่องเที่ยว ณ เมืองคุตจัง จังหวัดฮอกไกโด เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2562  ในฐานะประเทศผู้สังเกตการณ์ ตามคำเชิญของรัฐบาลญี่ปุ่น ซึ่งเป็นประเทศเจ้าภาพจัดการประชุมระดับรัฐมนตรี G20 ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้กล่าวขอบคุณในการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากรัฐบาลญี่ปุ่นและประเทศสมาชิก G20 ที่เชิญประเทศไทยเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้
          
          ในการประชุมดังกล่าวมีรัฐมนตรีและผู้แทนรัฐมนตรีด้านการท่องเที่ยวจากสหภาพยุโรป ที่เป็นสมาชิกกลุ่มประเทศ G20 อีก 19 ประเทศ รวมถึงประเทศไทย สิงคโปร์ และเวียดนาม ในฐานะประเทศกลุ่มสมาชิกอาเซียน โดยที่ประชุมได้หารือในประเด็นสำคัญ คือ การนำเป้าหมายของการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) และการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลมาส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยว
          
          ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้แสดงความคิดเห็นในที่ประชุมว่า ประเทศไทย ในฐานะประธานอาเซียน จะส่งเสริมความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนกับประเทศสมาชิก G20 และสนับสนุนการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) มาส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยวด้วย ตลอดจนประเทศไทยจะได้นำแนวทางปฏิบัติที่ดีของญี่ปุ่นในด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนมาปรับใช้ต่อไป
แชร์บทความ :