ติดต่องานสารบรรณ หน่วยงานภายในกระทรวง

1 ธันวาคม 2565

สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
: saraban@mots.go.th
: 02-283-1500 ต่อ 1616-1617


กรมการท่องเที่ยว
: dot.saraban@tourism.go.th
: 02-141-3161


การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
: center@tat.or.th
: 093-592-4545, 02-250-5500 ต่อ 2515-2519, 2526-2529, 2539


กรมพลศึกษา
: saraban@dpe.go.th
: 02-214-0120 ต่อ 2102


การกีฬาแห่งประเทศไทย
: saraban@sat.or.th
: 02-186-7111


มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
: saraban@tnsu.ac.th
: 038-054-2222


แชร์บทความ :