รับสมัครเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 1 ตำแหน่ง (ช่างภาพ)

9 มีนาคม 2565


กลุ่มประชาสัมพันธ์ กองกลาง 
สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
รับสมัครเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ (ช่างภาพ) จำนวน 1 ตำแหน่ง

ลักษณะงาน : จ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน 

รายละเอียดงาน :
1. งานถ่ายภาพนิ่ง/วิดีโอ กิจกรรมต่างๆ ของผู้บริหารกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและกิจกรรมโครงการต่างๆ ของกระทรวงฯ 
2. ปรับแต่ง รวบรวม และจัดเก็บ ภาพถ่าย/ข่าวของกระทรวงฯ
3. เขียนข่าวและนำเสนอผ่านทางเว็บไซต์และสื่อโซเชียลมีเดียของกระทรวงฯ
4. งานตัดข่าว คัดแยกและสรุปข่าวของกระทรวงฯ
5. ประสานงานสื่อมวลชน ติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

หน่วยงาน : กลุ่มประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
เวลาปฏิบัติงาน : วันจันทร์ - วันศุกร์ / ตั้งแต่เวลา 08.30 - 17.30 น. (เริ่มงานตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565) (รวมถึงการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ กรณีมีความจำเป็นเร่งด่วน และสามารถเดินทางไปปฏิบัติราชการต่างจังหวัดได้) 

สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (ติดกับสนามมวยราชดำเนิน) 
ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 

คุณสมบัติผู้สมัคร : 
1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา มีความสามารถในการใช้กล้องถ่ายภาพ/ใช้โปรแกรมตกแต่งภาพ
2. มีความสามารถในการสรุปใจความ/เรียบเรียง เขียนข่าวเพื่อการนำเสนอได้
3. บุคลิกภาพดี มีสุขภาพแข็งแรง มีมนุษยสัมพันธ์ รักงานบริการ และสามารถทำงานร่วมกับบุคคลอื่นได้
เงินเดือน : 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

วิธีการสมัคร : สมัครด้วยตนเอง (วันจันทร์ - วันศุกร์ / ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.) ณ กลุ่มประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (ติดกับสนามมวยราชดำเนิน) ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ โทร. 0 2283 1620 หรือ 0 2283 1621 

***************************************แชร์บทความ :