ประเทศไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพการจัดการประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวเอเปคและการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง

25 เมษายน 2565


          The 11th APEC Tourism Ministerial Meeting and other related meetings will take place in Bangkok, during 14-20 August, 2022, under the concept of Regenerative Tourism. Thailand will push forward Bioeconomy, Circular Economy, and Green Economy (BCG Economy Model), as an approach to redesign and regenerate better tourism that ensures tourism contributes to all types of wellbeing locally.
           ประเทศไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพการจัดการประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวเอเปคและการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 14-20 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ภายใต้แนวคิด Regenerative Tourism การท่องเที่ยวฟื้นสร้างอย่างยั่งยืน โดยเตรียมผลักดันการนำแนวคิด BCG Model มาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างการท่องเที่ยวที่นำไปสู่ความยั่งยืน และความเป็นอยู่ที่ดีของทุกภาคส่วน

ที่มา: https://www.tatnewsthai.org/news_detail.php?newsID=5171

https://www.facebook.com/thaitourismnews/posts/4922269894559644?_rdc=1&_rdr

แชร์บทความ :