เลขาธิการองค์การการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติ เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี

31 พฤษภาคม 2561

     วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ณ ทำเนียบรัฐบาล นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา(รมว.กก.) นำ นายซูรับ โปโลลิคาซวิลลี่ (Zurab Pololikashvili) เลขาธิการองค์การการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติ (United Nations World Tourism Organization: UNWTO) เข้าเยี่ยมคารวะพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี(นรม.) ในโอกาสเยือนไทยเพื่อเข้าร่วมงาน The 4th UNWTO World Forum on Gastronomy Tourism สรุปสาระสำคัญการหารือดังนี้

     นายกรัฐมนตรีกล่าวแสดงความยินดีกับนายโปโลลิคาซวิลลี่ ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการ UNWTO เมื่อต้นปีที่ผ่านมา และยินดีที่ไทยที่ได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดงาน World Forum on Gastronomy Tourism ครั้งที่ 4 ซึ่งเป็นครั้งแรกที่จัดนอกภูมิภาคยุโรป และไทยเป็นประเทศแรกในภูมิภาคเอเชียที่เป็นเจ้าภาพจัดงานดังกล่าว

     ไทยให้ความสำคัญกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โดยเฉพาะการท่องเที่ยวเชิงอาหาร เนื่องจากไทยมีอาหารที่หลากหลายและมีเอกลักษณ์ โดยในปัจจุบันมีอาหารไทย หลายชนิดที่ได้รับความนิยมในระดับโลก ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่น รวมทั้งยังเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของประเทศโดยรวมด้วย โดยนายกรัฐมนตรีเห็นว่า การเยือนไทยในครั้งนี้ของ เลขาธิการ UNWTO เป็นโอกาสดีที่จะได้ลองชิมรสชาติ อาหารไทยดั้งเดิม และหวังว่าจะช่วย ส่งเสริมและผลักดันให้อาหารไทยที่มีคุณภาพ และรสชาติดั้งเดิมให้เป็นที่รู้จัก ไปทั่วโลกด้วย

     ทั้งสองฝ่ายยินดีที่ ไทยกับ UNWTO มีความร่วมมือที่สร้างสรรค์และ ใกล้ชิดกันมากว่า 30 ปี โดยไทยยินดีและขอบคุณ UNWTO ที่เห็นถึงศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของไทย และเลือกให้ไทยเป็นเจ้าภาพจัดงานด้านการท่องเที่ยวระดับโลกหลายครั้ง ทั้งนี้รัฐบาลประสงค์จะพัฒนาการท่องเที่ยวและการบริการการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานสากล โดยนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของไทยมากขึ้น ซึ่งไทยหวังว่าจะได้รับคำแนะนำ ความเชี่ยวชาญ และการสนับสนุนด้านเทคนิคจาก UNWTO ในการยกระดับการท่องเที่ยวของไทยเพื่อให้ไทยเป็นผู้นำ ด้านการท่องเที่ยวในภูมิภาคและโลก เช่น การจัดทำยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว และการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวทั้งภาครัฐ ผู้ประกอบการ และมัคคุเทศก์ โดยเฉพาะการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการดำเนินการ

     นอกจากนี้ ไทยยังมีนโยบาย 2 ประเทศ 1 จุดหมายปลายทางกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยมีเป้าหมายที่จะเชื่อมโยงการท่องเที่ยวกับประเทศในภูมิภาคอาเซียน เพื่อยกระดับให้ภูมิภาคนี้เป็นจุดหมายปลายทางเดียวกัน และให้เกิดการพัฒนา เศรษฐกิจ ทั้งในระดับชุมชนและภูมิภาคอย่างเท่าเทียม ตามนโยบายของไทยที่จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

     ด้านเลขาธิการ UNWTO กล่าวยินดีที่ได้เดินทางมาประเทศไทย ซึ่งไทยถือเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวที่สำคัญของโลก โดย UNWTO พร้อมร่วมมือกับรัฐบาลไทยในการแบ่งปันความรู้ และประสบการณ์ เพื่อสนับสนุนให้การท่องเที่ยวเป็นแรงขับเคลื่อนในการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ เลขาธิการ UNWTO ยังได้กล่าวชื่นชมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทย ภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรี โดยเห็นว่าสามารถเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับประเทศอื่นๆทั่วโลก ทั้งในความมีอัธยาศัยไมตรีคนของไทย ความเป็นกันเอง รวมถึงการให้บริการ ทั้งนี้ UNWTO ให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมมาใช้เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไปสู่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ รวมถึงส่งเสริมรูปแบบการท่องเที่ยวในมิติใหม่ เช่น เชิงศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม
แชร์บทความ :