ข่าวเด่นวันนี้
รมวเสริมศักดิ์ ร่วมเปิดอาคารสำนักงาน FA THAILAND และกิจกรรม FIFA Legacy Program
18 พฤษภาคม 2567

รมวเสริมศักดิ์ ร่วมเปิดอาคารสำนักงาน FA THAILAND และกิจกรรม FIFA Legacy Program

นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วยนายพลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และคณะทำงาน เข้าร่วมพิธีเปิดอาคารสำนักงาน FA Thailand สำนักงานสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมี จานนี อินฟานติโน ประธานสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ หรือ ฟีฟ่า เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.), นางนวลพรรณ ล่ำซำ นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ร่วมในพิธี ณ อาคารสำนักงาน FA Thailand สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา

รมว.เสริมศักดิ์ เดินทางเข้าเยี่ยมชมศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.)
17 พฤษภาคม 2567

รมว.เสริมศักดิ์ เดินทางเข้าเยี่ยมชมศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.)

วันที่ 17 พฤษภาคม 2567 เวลา 14.00 น. นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วย นายพลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และคณะทำงาน เดินทางเข้าเยี่ยมชมศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) โดยมี ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. พร้อมด้วย นายสุรศักดิ์ เกิดจันทึก รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา และคณะผู้บริหาร กกท. ร่วมให้การต้อนรับ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา กกท.

‘นายกฯ’ เซ็นตั้ง ‘พลภูมิ’ นั่งผช.รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา มีผล 14 พ.ค.เป็นต้นไป
17 พฤษภาคม 2567

‘นายกฯ’ เซ็นตั้ง ‘พลภูมิ’ นั่งผช.รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา มีผล 14 พ.ค.เป็นต้นไป

เมื่อวันที่ 15 พ.ค. 67 นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ได้ลงนามในคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องมอบหมายให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ ระบุว่า เพื่อให้การมอบหมายกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเหมาะสม อาศัยอำนาจตามความในข้อ 3 แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี พ.ศ. 2546 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2549 นายกรัฐมนตรีจึงมีคำสั่ง มอบหมายให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ พร้อมมอบอำนาจ การบังคับบัญชาแทนนายกรัฐมนตรี จำนวน 3 ราย ดังนี้ 1.นายพลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ เป็น ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 2.นายกองตรี ธนกฤต จิตรอารีย์รัตน์ เป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข 3.นางสาวพลอย ธนิกุล เป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม

รมว.เสริมศักดิ์ เดินหน้าหนุนอุตสาหกรรมท่องเที่ยว-ซอฟต์พาวเวอร์-ผลักดันเศรษฐกิจไทย พร้อมให้ประเทศไทยเป็นหมุดหมายปลายทาง นทท.
15 พฤษภาคม 2567

รมว.เสริมศักดิ์ เดินหน้าหนุนอุตสาหกรรมท่องเที่ยว-ซอฟต์พาวเวอร์-ผลักดันเศรษฐกิจไทย พร้อมให้ประเทศไทยเป็นหมุดหมายปลายทาง นทท.

15 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.30 น. นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานเปิดงาน เสวนาเชิงนโยบายประจำปี “GrabNEXT 2024: Driving towards the Future of Tourism ขับเคลื่อนการท่องเที่ยว สู่อนาคตที่ดีกว่า” ซึ่งจัดขึ้นโดย แกร็บ ประเทศไทย เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและหาแนวทางในการส่งเสริมเศรษฐกิจและพัฒนาประเทศ ด้วยการยกระดับการท่องเที่ยวไทยให้พร้อมตอบสนองพฤติกรรมนักท่องเที่ยวยุคใหมผ่านกลยุทธ์ “T.R.A.V.E.L.” โดยมี นายพลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นางสาววนิดา พันธ์สอาด รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายนิธิสีแพร รองผู้ว่าการด้านการสื่อสารการตลาด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ดร.พิพัฒน์ เหลืองนฤมิตชัย กรรมการผู้จัดการ และหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์กลุ่มธุรกิจการเงินฯ พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวทั้งจากภาครัฐและเอกชน ร่วมงาน รมว.เสริมศักดิ์ กล่าวว่า “การทำให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวทั่วโลก ถือเป็นเป้าหมายของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ซึ่งนอกจากการที่กระทรวงต้องการยกระดับประเทศไทยให้เป็น Tourism Hub หรือศูนย์กลางการท่องเที่ยวของภูมิภาค เรายังต้องการที่จะบรรลุเป้าหมายของการเป็น Aviation Hub ที่มีศักยภาพรองรับนักท่องเที่ยวและผู้เดินทางกว่า 150 ล้านคนต่อปีภายในปี 2573 ตามนโยบายของรัฐบาล ทั้งนี้ จากการที่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นจุดแข็งของประเทศไทย ทำให้กระทรวงมีการตั้งเป้าหมายรายได้จากการท่องเที่ยวอยู่ที่ 3.5 ล้านล้านบาท การที่จะบรรลจุมุ่งหมายดังกล่าว ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจจากหน่วยงานทุกภาคส่วน ซึ่งทางกระทรวง ต้องขอขอบคุณ แกร็บ ประเทศไทย ที่จัดงานในครั้งนี้ พร้อมทั้งยังช่วยสนับสนุน ผลักดัน การเดินทางท่องเที่ยวที่มปีระสิทธิภาพทั่วประเทศไทยด้วยดีเสมอมา และ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าองค์กรต่างๆ จะเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพลิกฟื้นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และนำพาเศรษฐกิจไทยให้เจริญรุดหน้าต่อไป” “การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวถือเป็นเป้าหมายหลักที่รัฐบาลเร่งผลักดันเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย โดยเมื่อเร็วๆ นี้รัฐบาลได้ประกาศวิสัยทัศน์ IGNITE THAILAND เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยสู่อนาคตที่ยั่งยืน ซึ่งหนึ่งในวิสัยทัศน์สำคัญคือการพลิกฟื้นการท่องเที่ยว และตั้งเป้าผลักดันให้ประเทศไทยกลายเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวของภูมิภาค (Tourism Hub) ด้วยความมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศและส่งเสริมเศรษฐกิจต่อไป

นรม. มอบ รมว.ท่องเที่ยวฯ โปรโมทการแข่งขันวัวลานให้เป็นที่รู้จักแก่ นทท.ต่างชาติทั่วโลก
14 พฤษภาคม 2567

นรม. มอบ รมว.ท่องเที่ยวฯ โปรโมทการแข่งขันวัวลานให้เป็นที่รู้จักแก่ นทท.ต่างชาติทั่วโลก

(วานนี้13พ.ค.67) นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ร่วมชมการสาธิตการแข่งขันวัวลาน -วัวเทียมไถ ณ บ้านท่าศาลา ต.ท่าเสน หลังสถานีบริการประชาชน สภ.บ้านลาด โดยมี นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นางสาวพลอย ธนิกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นางสาววนิดา พันธ์สอาด รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายสันติ ป่าหวาย หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และนางณัฏฐิรา แพงคุณ รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว พร้อมคณะรัฐมนตรี ร่วมชม

รมว.เสริมศักดิ์ พร้อมหนุน เพชรบุรี  ให้เป็นการท่องเที่ยวเชื่อมโยงแบบครบวงจร สร้างรายได้สู่ชุมชน สั่งการหน่วยงานเกี่ยวข้อง เร่งประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้
13 พฤษภาคม 2567

รมว.เสริมศักดิ์ พร้อมหนุน เพชรบุรี ให้เป็นการท่องเที่ยวเชื่อมโยงแบบครบวงจร สร้างรายได้สู่ชุมชน สั่งการหน่วยงานเกี่ยวข้อง เร่งประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้

13 พฤษภาคม 2567 เวลา 12.55 น. นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วย นางสาวพลอย ธนิกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายสันติ ป่าหวาย หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พลตำรวจโท ศักย์ศิรา เผือกอ่ำ ผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว และนางณัฏฐิรา แพงคุณ รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว ร่วมตรวจเยี่ยมและรับฟังสถานการณ์การท่องเที่ยว ณ วัดถ้ำแจง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

รมว.ท่องเที่ยวฯ เล็งต่อยอด 11 Soft Power สู่การท่องเที่ยวยั่งยืน ดัน นทท.เพชรบุรี ทะลุ 10 ล้านคน-รายได้ 35,000 ล้านบาท
13 พฤษภาคม 2567

รมว.ท่องเที่ยวฯ เล็งต่อยอด 11 Soft Power สู่การท่องเที่ยวยั่งยืน ดัน นทท.เพชรบุรี ทะลุ 10 ล้านคน-รายได้ 35,000 ล้านบาท

13 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.30 น. นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ลงพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี (เขาวัง) โดยมี นางสาวพลอย ธนิกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายสันติ ป่าหวาย หัวหน้าผู้ตรวจกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พลตำรวจโท ศักย์ศิรา เผือกอ่ำ ผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว และนางณัฏฐิรา แพงคุณ รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว ร่วมคณะ

การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ครั้งที่ 5/2567 โดยมีวาระเพื่อพิจารณาคำขอรับเงินช่วยเหลือเยียวยาของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต
13 พฤษภาคม 2567

การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ครั้งที่ 5/2567 โดยมีวาระเพื่อพิจารณาคำขอรับเงินช่วยเหลือเยียวยาของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต

วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.30 น. นายมงคล วิมลรัตน์ รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ครั้งที่ 5/2567 โดยมีวาระเพื่อพิจารณาคำขอรับเงินช่วยเหลือเยียวยาของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

นรม.พร้อมคณะรัฐมนตรี หารือการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว จ.กาญจนบุรี ขับเคลื่อน Soft Power ตามนโยบายรัฐบาล สร้างรายได้ในพื้นที่อย่างยั่งยืน
11 พฤษภาคม 2567

นรม.พร้อมคณะรัฐมนตรี หารือการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว จ.กาญจนบุรี ขับเคลื่อน Soft Power ตามนโยบายรัฐบาล สร้างรายได้ในพื้นที่อย่างยั่งยืน

วันนี้ 11 พฤษภาคม 2567 เวลา 15.30 น. นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นางสาวพลอย ธนิกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายสันติ ป่าหวาย หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และคณะ เดินทางตรวจเยี่ยมสถานการณ์การค้าชายแดน ณ จุดผ่อนปรนทางการค้าด่านพระเจดีย์สามองค์ นายกฯ ย้ำต้องเข้มงวดเรื่องยาเสพติดเป็นพิเศษ การตรวจค้น เอ็กซเรย์ต้องเข้มข้น

รมว.เสริมศักดิ์ เปิดโอกาสให้สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เข้าพบ
9 พฤษภาคม 2567

รมว.เสริมศักดิ์ เปิดโอกาสให้สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เข้าพบ

วันที่ 9 พฤษภาคม 2567 เวลา 14.00 น. นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดโอกาสให้ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นำโดย นายชํานาญ ศรีสวัสดิ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พร้อมคณะ เข้าพบ เพื่อแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการท่องเที่ยวและกีฬา และหารือประเด็นการพัฒนาอุตสาหกรรมด้านการท่องเที่ยว เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจให้เป็นไปตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี ที่ส่งเสริมการกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวและใช้จ่ายในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น ณ ห้องรับรอง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา