วันนี้ (3 ก.พ. 63) นายคณนาถ หมื่นหนู โฆษกกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยถึงกรณีสถานการณ์ไวรัสโคโรนาที่เกิดขึ้นในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนและส่งผลกระทบต่อหลายๆ ประเทศทั่วโลก และประเทศไทย ซึ่งในภาคการท่องเที่ยวไทยเรามีจำนวนนักท่องเที่ยวจากประเทศจีนคิดเป็น 1 ใน 3 ของจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งหมดซึ่งผลกระทบต่อเนื่องจะกระทบต่อธุรกิจการท่องเที่ยวของประเทศไทยทั้งนี้ กระทรวงฯ ได้มีการตั้งวอร์รูมเฝ้าติดตามสถานการณ์โดยตลอดอย่างต่อเนื่อง
ผลจากการระบาดของโรคปอดอักเสบสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือที่เรียกโดยทั่วไปว่า โคโรนาไวรัส ที่มีจุดเริ่มต้นจากเมืองอู่ฮั่นในประเทศจีน ซึ่งมีผลทำให้มีจำนวนผู้ติดเชื้อในประเทศจีนจำนวนมาก และต่อมารัฐบาลจีนได้มีมาตรการต่างๆ เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว และหนึ่งในนั้นคือการมีคำสั่งให้บริษัทนำเที่ยวหยุดการทำทัวร์ในต่างประเทศ รวมถึงห้ามไม่ให้จำหน่ายแพกเกจท่องเที่ยวแก่นักท่องเที่ยว F.I.T. ชาวจีน  ผลจากมาตรการดังกล่าวนี้ ส่งผลให้จำนวนนักท่องเที่ยวชาวจีนของไทยลดลงเป็นจำนวนมาก โดยในช่วงแรกภายหลังคำสั่งห้าม นักท่องเที่ยวจีนลดลง ร้อยละ 20 และล่าสุดเมื่อวันที่ 31 มกราคม ที่ผ่านมา ลดลงกว่าร้อยละ 80 โดยจำนวนนักท่องเที่ยวจีนตั้งแต่วันที่ 24