วันนี้ (14 ก.พ. 63) นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  กล่าวแสดงความยินดี และกล่าวต้อนรับนักกีฬาเทนนิสทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่มาร่วมการแข่งขันเทนนิสนาชาติ ครั้งที่ 10 ณ สนาม เอ.ซี. สปอร์ต เซ็นเตอร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
การจัดการแข่งขันครั้งนี้ นับว่ามีส่วนในการช่วยส่งเสริม สนับสนุนกีฬาและการท่องเที่ยวของ จ.สงขลา ซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวที่น่าประทับใจแห่งหนึ่งของภาคใต้