พิธีเปิดงานและมอบตราสัญลักษณ์มาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (Thailand MICE Venue Standard) ประจำปี 2562

12 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 12 กุมภาพันธ์​ 2563 เวลา 14.00​ น. นายพิพัฒน์​ รัชกิจ​ประการ​ รัฐมนตรี​ว่าการ​กระทรวงการ​ท่องเที่ยว​และ​กีฬา มอบหมายให้ นายน​ภินทร ศรี​สรรพางค์​ ผู้ช่วยรัฐมนตรี​ประจำกระทรวง​การ​ท่องเที่ยว​และ​กีฬา​ เป็น​ประธานพิธีเปิดงานและมอบตราสัญลักษณ์มาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (Thailand MICE Venue Standard) ประจำปี 2562 และงานสัมมนา "MICE Standard day 2020" ณ โรงแรมสวิสโซเทล บางกอก รัชดา กรุงเทพฯ

เพื่อมอบตรามาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (Thailand MICE Venue Standard: TMVS) ประเภทห้องประชุม ประเภทสถานที่จัดงานแสดงสินค้า ประเภทสถานที่จัดกิจกรรมพิเศษ และเพื่อมอบตรามาตรฐานสถานที่จัดงานอาเชียน (ASEAN MICE Venue Standard: AMVS) ให้แก่ผู้ประกอบการไมซ์ทั่วประเทศที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน เพื่อเป็นการยกระดับการให้บริการของผู้ประกอบการไมซ์ของประเทศไทยอย่างเป็นระบบ รวมถึงเป็นการให้องค์ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานสากลและมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทยและอาเซียน ซึ่ง สสปน. ได้จัดงานดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่องซึ่งในปีนี้เป็นปีที่ 6

โดยในปี พ.ศ. 2562 มีสถานประกอบการ ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย ประเภทห้องประชุม จำนวน 154 แห่ง ประเภทสถานที่จัดงานแสดงสินค้า จำนวน 4 แห่ง ประเภทสถานที่จัดกิจกรรมพิเศษ จำนวน 15 แห่ง และมีสถานประกอบการที่ผ่านการรับรองมาตรฐานสถานที่จัดงานอาเซียน จำนวน 20 แห่ง
แชร์บทความ :