วันที่ 28 กุมภาพันธ์​ 2563 เวลา 19.00 น. นาย​พิพัฒน์​ ร​ั​ชกิจ​ประการ​ รัฐมนตรี​ว่าการ​กระทรวง​การ​ท่องเที่ยว​และ​กีฬา​ เป็น​ประธาน​ในพิธีเปิดศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองน่าน (แห่งใหม่ ) เพื่อให้ประชาชนและหน่วยงานในพื้นที่ได้มีที่จัดแสดง จำหน่ายสินค้าของท้องถิ่น ก่อให้เกิดการสร้างรายได้แก่ประชาชน และเพื่อใช้เป็นพื้นที่ในการรองรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าสู่จังหวัด​น่าน โดยมี นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน กล่าวต้อนรับประธานในพิธีและแขกผู้มีเกียรติ, นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดงาน และเเขกผู้มีเกียรติ​ ร่วมในงาน ณ สำนักงานเทศบาลเมืองน่าน ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองน่าน (แห่งใหม่)​ ถนนมหายศ อำเภอเมือง​น่าน จังหวัดน่าน

 นาย​พิพัฒน์​ รัชกิจ​ประการ​ รัฐมนตรี​ว่าการ​กระทรวง​การ​ท่องเที่ยว​และ​กีฬา​ กล่าว​ว่า จังหวัดน่านมีความมุ่งมั่นในการอนุรักษ์​และพัฒนาเมือง มีนโยบายในการขับเคลื่อนสู่การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน ภายใต้แนวคิด "น่านนคร แห่งความสุข...เมืองเก่าที่มีชีวิต" โดยบูรณาการการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย โดยเฉพาะการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ประชาชน และผู้ทรงคุณวุฒิ ส่งผลในเชิงประจักษ์ที่ทำให้จังหวัดน่าน ได้รับรางวัลต่างๆ ทั้งในระดับชาติและระดับสากล อาทิ รางวัลเกียรติยศสูงสุดด้านการท่องเที่ยว Hall of Fame จาก ททท., เมืองที่ได้รับประกาศเป็นชุมชนปลอดภัยระดับโลก, เมืองสิ่งแวดล้อมที่ดีระดับอาเซียน, เมืองท่องเที่ยวสะอาดมาตรฐานอาเซียน แสดงให้เห็นว่าจังหวัดน่าน เป็นเมืองท่องเที่ยวต้นแบบที่สถานที่ท่องเที่ยวทั่วประเทศ ควรนำไปเป็นแบบอย่างทั้งในเรื่องความปลอดภัย ความสะอาด ความเป็นธรรมต่อนักท่องเที่ยว การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม การสร้างชุมชนท่องเที่ยว เสริมพลังให้ท้องถิ่นจัดการด้วยตัวเองนำไปสู่การกระจายรายได้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืน

 หัตถศิลป์เซ็นเตอร์​ จัดตั้งขึ้นจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนเพื่อต้องการสร้างศูนย์กลางการจำหน่ายสินค้า บริการ และผลิตภัณฑ์​ฝีมือที่โดดเด่นของจังหวัด ถือเป็นตัวอย่างสำคัญของการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนแบบยั่งยืน เพราะเกิดจากความต้องการของคนในพื้นที่ ที่ต้องการสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้เข้าสู่ชุมชนควบคู่ไปกับการรักษา และเผยแพร่อัตลักษณ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่งดงามของจังหวัดน่าน สู่สายตานักท่องเที่ยวที่มาเยือนจากทั่วทุกมุมโลก