วันที่ 14 มีนาคม 2563 เวลา 15.30 น. นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วย นายคณนาถ หมื่นหนู โฆษกกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและคณะผู้บริหารกระทรวงฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการกำจัดขยะบนเกาะเต่า เพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาร่วมกับท้องถิ่นถึงปัญหาจากขยะที่มีผลกระทบต่อนักท่องเที่ยว จากนั้นลงพื้นที่เยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวพร้อมรับฟังความคิดเห็นเรื่องความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยวจากภาคเอกชนในพื้นที่เกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี