วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.00น.นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและคณะผู้บริหารฯ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีพระสงฆ์และสามเณร จำนวน 69 รูป ประจำปีพุทธศักราช 2563 ณ บริเวณท้องสนามหลวง

จากนั้นนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัว ถวายแจกันดอกไม้ในนามของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ณ โต๊ะด้านหน้าพระฉายาลักษณ์ฯ ลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องแดง อาคารหน่วยราชการในพระองค์ 904 ในพระบรมมหาราชวัง