วันที่ 13 กันยายน 2563 (ช่วงเช้า) นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานปล่อยตัวนักกีฬาและร่วมวิ่งในกิจกรรมวิ่ง "วี รัน ไทยแลนด์ อิน ภูเก็ต" ระยะ 10 กม. ลานปลาโลมา ริมชายหาดป่าตอง จ.ภูเก็ต โดยมี ผู้บริหารกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ผู้บริหารการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) และนักวิ่งที่สนใจในกิจกรรมครั้งนี้กว่าพันคน เข้าร่วม สำหรับกิจกรรมวิ่ง "วี รัน ไทยแลนด์ อิน ภูเก็ต" นั้น ยังคงจัดตามมาตรการการจัดวิ่งแบบ นิว นอร์มอล ที่ให้มีผู้เข้าร่วมได้จำนวนไม่เกิน 2,000 คน

รมต.พิพัฒน์ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมได้ดำเนินการตามคู่มือการจัดวิ่งบนถนนและวิ่งเทรลภายใต้การแพร่ระบาด covid-19 ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่สำคัญกิจกรรมนี้ได้ผ่านการประเมินการจัดงาน จากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ในทุกหัวข้อของการดำเนินงาน โดยคาดหวังให้กิจกรรม WE RUN PKT เป็นงานต้นแบบการจัดการแข่งขันกับสนามอีก 10 สนาม และสนามแข่งขันวิ่งอื่นๆ อีกต่อไป เพื่อดึงให้อุตสาหกรรมการวิ่งกลับมาและยังคงดำเนินอยู่ได้ ภายใต้การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 แต่ยังคงรักษามาตรฐานการจัดแข่งขันที่เต็มคุณภาพของคู่มือการจัดการแข่งขันวิ่งบนถนน ภายใต้มาตรฐาน World Athlentic และมาตรการการแข่งขันของกระทรวงสาธารณะสุขไว้