8 พฤศจิกายน 2563 10.00 น. นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานเปิด โครงการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เชิงรุกด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดอ่างทอง กิจกรรม อาหารถิ่น อาหารไทย อ่างทองปลอดภัย ถูกใจนักท่องเที่ยว งานกินขนม ชมตลาด โดยมี นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง นายศักดิ์ดา บรรดาศักดิ์ นายสุชน ภัยธิราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง กล่าวต้อนรับ ณ ตลาดศาลเจ้าโรงทอง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

งานกินขนม ชมตลาด ภายในงานมีผลิตภัณฑ์หลากหลายจากผู้ผลิต ผู้ประกอบการของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน โดยคัดสรรอาหารเด่น อาหารอร่อย ขนมโบราณเลื่องชื่อ สินค้าแปรรูป อันเกิดจากการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยใช้ทรัพยากรในชุมชนสร้างสรรค์เป็นสินค้า ในบรรยากาศของตลาดชุมชนเก่าแบบผสมผสานไทยจีน ตลาดศาลเจ้าโรงทอง ภายใต้แนวคิด กินขนม ชมตลาด 100 ปี สีสันอ่างทอง และเยี่ยมชมสถาปัตยกรรม อาคาร บ้านเรือน ที่ได้รับรางวัลอนุรักษ์ศิลปะ สถาปัตยกรรมดีเด่น