วันที่​ 21​ พฤศจิกายน​ 2564 เวลา​ 13.30 น.​ นายพิพัฒน์​ รัชกิจประการ​ รัฐมนตรี​ว่าการ​กระทรวง​การท่องเที่ยว​และ​กีฬา​ เป็น​ประธาน​ในพิธี​เปิด​ ​​Samui​ + Virtual Event - Journey After Journey​ งานส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว​ และเสวนาการท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่​ สำหรับอำเภอเกาะสมุย และอำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี นายเขมพล อุ้ยตยะกุล​ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา​ นายสุทธิพงษ์ คล้ายอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายรัชชพร พูลสวัสดิ์ นายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะสมุย​ นายขยล ตันติชาติวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการตลาด​ บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) และแขกผู้มีเกียรติ​ให้การ​ต้อนรับ​ และ​ร่วมในพิธี​เปิด​ ณ โรงแรมอนันตรา ลาวานา เกาะสมุย รีสอร์ท จ.สุราษฎร์ธานี

     เนื่องด้วยนโยบบายการเปิดประเทศของรัฐบาล เมื่อวันที่ 1 พ.ย.2564 และการกำหนดให้เกาะสมุย​ เกาะพะงัน และเกาะเต่า อยู่ในพื้นที่ท่องเที่ยวนำร่องจังหวัดสีฟ้า หรือ (Blue Zone) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย​ ร่วมกับสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะสมุย สมาคมโรงแรมและการท่องเที่ยวเกาะพะงัน และสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวเกาะเต่า จึงมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะกระตุ้น และฟื้นฟูธุรกิจการท่องเที่ยวของเกาะสมุย เกาะพะงัน และเกาะเต่า จากสถานการณ์โควิด-19 ที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจของทั้ง 3 เกาะ อย่างไร ก็ตามเพื่อการสร้างการรับรู้ความเข้าใจแก่นักท่องเที่ยวต่างชาติที่ตัดสินใจ เดินทางเข้ามาในพื้นที่ในอนาคต และส่งเสริมการประชาสัมพันธ์​ ส่งเสริมการท่องเที่ยวของทั้งสามเกาะสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ และนักท่องเที่ยวชาวไทย รวมไปถึงการปรับตัวให้เข้ากับการท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่ หรือ New normal ทางสมาคมฯ จึงได้จัดงานส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว​ และเสวนาการท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่ ภายใต้ชื่องาน "ทิศทางการท่องเที่ยวเกาะสมุย Journey after Journey" ผ่านระบบ Zoom ร่วมกับผู้เสวนาหน้างาน พบกับการจัดงานรูปแบบใหม่ Hybrid Event ที่ผสานการจัดงานออฟไลน์และออนไลน์ไว้ในงานเดียว ด้วยเทคโนโลยีที่ทำให้ผู้ร่วมงานสัมผัสบรรยากาศงานเสมือนจริง สะดวกและง่ายดาย แม้ไม่สามารถเดินทางเข้าร่วมงานได้ โดยภายในงานจะมีการถ่ายทอดสดด้วยจอ LED ขนาดใหญ่ กว้างถึง 10 เมตร ความสูง 4 เมตร รวมถึงเทคโนโลยี LED Floor การติดตั้งพื้นด้วยจอ LED เพื่อสร้างบรรยากาศ เสมือนผู้ร่วมงานได้เข้าสู่โลกของทั้ง 3 เกาะ

     สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ ทางสมาคมคาดว่า โครงการนี้จะสามารถกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวและสร้างการรับรู้ให้นักท่องเที่ยวเกิดความสนใจเดินทางท่องเที่ยวในหมู่เกาะทะเลใต้ฝั่งอ่าวไทย (เกาะสมุย เกาะพะงัน และเกาะเต่า)​ อันนำมาซึ่งผลประโยชน์ในด้านเศรษฐกิจต่อผู้ประกอบการและ ชุมชนท้องถิ่นโดยรอบ และยังเป็นเครื่องมือในการประชาสัมพันธ์ สถานที่ท่องเที่ยว กิจกรรมและผลิตภัณฑ์ของชุมชนให้เป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้นใน กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ และชาวไทย