รมว.พิพัฒน์ ลงพื้นที่เยี่ยมชมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ้าทอนาหมื่นศรี อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง

7 มกราคม 2565

วันที่ 7 มกราคม 2565 เวลา 12.30 น. นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วย ดร.นาที  รัชกิจประการ ประธานคณะที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (นายอนุทิน ชาญวีรกูล) ลงพื้นที่เยี่ยมชมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ้าทอนาหมื่นศรี ซึ่งเป็นผ้าทอพื้นเมือง จากตำบลนาหมื่นศรี อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง ชาวหมู่บ้านนาหมื่นศรีมีอาชีพทอผ้ามาหลายชั่วอายุคนมาแล้ว นอกจากจะมีใช้กันเองภายในครัวเรือนแล้วยังมีการส่งออกไปจำหน่ายในหมู่บ้านใกล้เคียงอีกด้วย ต่อมาได้นั่งรถรางไปยังพรุลำเพ็ง ต.นาหมื่นศรี อ.นาโยง เพื่อเยี่ยมชมสวนพริกไทย ให้อาหารปลาในสระน้ำขนาดใหญ่ และพบปะประชาชนในพื้นที่

พรุลำเพ็งเป็นสวนสาธารณะให้บริการแก่ประชาชนในชุมชน ใช้ออกกำลังกาย พักผ่อนหย่อนใจ หรือใช้ประชุมของทางราชการต่างๆ มีทวดพรุลำเพ็งไว้สำหรับสักการะบูชาอีกด้วย

แชร์บทความ :