รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา ลงพื้นที่ตรวจราชการด้านการท่องเที่ยวและกีฬาในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ

31 มีนาคม 2565

     วันที่ 31 มีนาคม 2565 (14.15 น.) นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (รมว.กก.) ลงพื้นที่ตรวจราชการด้านการท่องเที่ยวและกีฬาในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ณ ชุมชนท่องเที่ยวบ้านหว้าน (วัดพระธาตุสุพรรณหงส์) ตำบลน้ำคำ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ โดยมี นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวต้อนรับ และนายวิมล ทองสาย ประธานชุมชนท่องเที่ยวบ้านหว้าน นำเสนอความเป็นมาและแนวทางในการพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านหว้าน รวมถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนผ่านการบริการที่พักแบบสัมผัสวัฒนธรรมชนบท หรือ โฮมสเตย์ เพื่อขับเคลื่อนจังหวัดศรีสะเกษให้บรรลุซึ่งวิสัยทัศน์ที่ว่า "ดินแดนเกษตรปลอดภัย การค้าและการท่องเที่ยวครบวงจร" ภายใต้คำขวัญที่ว่า "อะไรอะไร ก็ดี ที่ศรีสะเกษ" ซึ่งมีผู้แทนชุมชนและประชาชนบ้านหว้าน ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

      จากนั้น รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา ได้ให้เกียรติมอบป้ายมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยให้แก่โฮมสเตย์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย ประจำปี พ.ศ.2563  เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวโดยชุมชน จากหมู่ที่ 5 ตำบลน้ำคำ จำนวน 6 ราย ได้แก่ นางสุรางค์ นวลใส บ้านเลขที่ 42  นางเพียงเพ็ญ วิชัยกุล บ้านเลขที่ 44 นางสมส่วน นวลใส บ้านเลขที่ 32 นางทองพรรณ นวลใส   บ้านเลขที่ 31 นางสาวระเบียบ การะพันธ์ บ้านเลขที่ 25 และนายประหยัด ปัชฌาบุตร บ้านเลขที่ 98

แชร์บทความ :