รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา ตรวจความพร้อมมาตรการเดินทางเข้าประเทศของนักท่องเที่ยวผ่านด่านพรมแดนไทย-มาเลเซีย ณ จ.สตูล

2 เมษายน 2565

วันที่ 2 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. นายพิพัฒน์  รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (รมว.กก.) พร้อมด้วย ดร.นาที รัชกิจประการ ประธานคณะที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (นายอนุทิน ชาญวีรกูล)  และคณะ เดินทางไปตรวจความพร้อมและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ รวมถึงประเมินสถานการณ์ หลังการเปิดด่านรับนักท่องเที่ยวที่ด่านพรมแดนไทย-มาเลเซีย ต.วังประจัน อ.ควนโดน จ.สตูล เมื่อวันที่ 1 เมษายน ที่ผ่านมา ซึ่งก่อนหน้านี้ได้มีการปิดด่านชายแดนเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19  และได้มีการวางมาตรการต่างๆ เพื่อป้องกันโควิด-19 โดยมีนายเอกรัฐ  หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล และหัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับ  โดย รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา ได้ตรวจความพร้อม รับฟังปัญหาอุปสรรคของเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการด้านต่างๆ เช่น สาธารณสุข การตรวจคนเข้าเมือง ศุลกากร และแรงงาน โดยวันแรกมีนักท่องเที่ยวที่ลงทะเบียนเดินทางจากมาเลเซียเข้ามาประเทศไทยผ่านทางด่านวังประจัน จำนวน 4 คน และเดินทางจากไทยไปยังมาเลเซีย จำนวน 14 คน เป็นคนไทย 13 คน และมาเลเซีย 1 คน  จากนั้น รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา และผู้เกี่ยวข้อง ได้เดินทางไปพบปะเจ้าหน้าที่ของรัฐเปอร์ลิส มาเลเซีย เพื่อรับฟังปัญหาอุปสรรคในการทำงานด้วย    

       รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า จากการได้ลงพื้นที่ชายแดนไทย-มาเลเซีย ที่จังหวัดสตูลในวันนี้ หลังจากที่มีการเปิดพรมแดนระหว่างไทย-มาเลเซียขึ้นมาใหม่ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2565  นอกเหนือจากเดินทางเข้ามาบ้างเป็นระยะๆ โดยผ่าน ระบบ quarantine หรือกักกันตัวแล้วนั้น  ส่วนการเดินทางเข้ามาของนักท่องเที่ยวก็พบว่ามีปัญหาอยู่หลายประการ เนื่องจากส่วนใหญ่เดินทางเข้ามาเป็นระยะเวลาโดยเฉลี่ย 2-3 วัน คือวันศุกร์ถึงวันอาทิตย์ ก็อาจจะมีการติดเงื่อนไขเรื่องของพิธีการต่างๆ ของทั้ง 2 ประเทศ คือค่าใช้จ่ายในการทำ RT-PCR และการซื้อประกันซึ่งมีมูลค่าที่สูง ก็ได้มีการหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ขอให้ทางมาเลเซียและฝั่งไทยได้รวบรวมข้อมูลปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ผ่านทางผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เพื่อนำเสนอไปยังกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ซึ่งในเบื้องต้นในส่วนของกระทรวงการท่องเที่ยวที่รับผิดชอบอยู่ก็จะได้นำปัญหาที่พบไปหารือกับ ศบค.ชุดใหญ่อีกครั้งเพื่อหาทางแก้ไข ซึ่งอาจจะมีการเสนอขอผ่อนผันและลดหลักเกณฑ์ต่างๆ ลงมาให้ได้มากที่สุด ทั้งเรื่องการลดค่าประกันโควิด-19 ในพื้นที่ชายแดนทั้ง 4 ประเทศ คือประเทศมาเลเซีย เมียนมาร์ ลาว และกัมพูชา   อย่างไรก็ตามคิดว่าค่าใช้จ่ายในการตรวจ RT-PCR ก็จะลดน้อยลงไปอีก เนื่องจากวันที่ 1 พฤษภาคมนี้ ทางรัฐบาลก็ได้ลดหลักเกณฑ์ของ RT-PCR คือจะไม่มี RT-PCR แล้ว แต่จะเป็นการตรวจ ATK แบบ professional แทน   ส่วนในเรื่องของการทำประกันโควิด-19 ก็คิดว่าหลังจากมีการประกาศเป็นโรคประจำถิ่นไปแล้วก็จะทำให้บรรเทาเบาบางลงได้

      อย่างไรก็ตามจากการพูดคุยพื้นที่ชายแดนทั้งสองประเทศพบว่า พี่น้องประชาชนทั้งสองฝั่งมีความยินดีเป็นอย่างมากที่รัฐบาลทั้งสองประเทศได้มีการเปิดพรมแดนเพื่อให้ผู้คนทั้งสองประเทศได้มีโอกาสเดินทางไปมาหาสู่กันได้อีกครั้ง สำหรับการตรวจความพร้อมทางฝั่งไทยพบว่ามีความพร้อมทั้งด้านสาธารณสุข ตรวจคนเข้าเมือง ฝ่ายปกครอง และฝ่ายความมั่นคง  

     หลังจากนั้น รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา ได้เดินทางไปตรวจสถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดสตูล คือที่อุทยานแห่งชาติทะเลบัน ซึ่งตั้งอยู่ที่ อ.ควนโดน และพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสตูล อ.เมืองสตูล เพื่อติดตามความพร้อมและมอบนโยบายในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองชายแดนด้วย

แชร์บทความ :